EKII logo

2023.gadā SIA „Vides investīciju fonds” apstiprināja Līvānu novada pašvaldības iesniegto projektu „Viedo apgaismojuma tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu novadā" (ar identifikācijas Nr. EKII-7/28) emisijas kvotu izsolīšanas finanšu instrumenta atklātajā projektu konkursā "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā", tādējādi nodrošinot finansējuma piesaisti 65% apmērā no kopējām projekta izmaksām.

Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana un energoefektivitātes uzlabošana Līvānu publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā nomainot Na gāzizlādes gaismekļus uz 364 LED gaismekļiem ar viedo vadību šādās Līvānu novada pašvaldības publiskajās teritorijās: Līvānos, Upeniekos, Sutros, Rudzātos, Zundānos, Jaunā muižā, Rožupē.

Šobrīd EKII-7/28 projekta “Viedo apgaismojuma tehnoloģiju uzstādīšana Līvānu novadā ietvaros ir izsludināts iepirkums “Ielu apgaismojuma nomaiņa uz LED gaismekļiem Līvānu novadā”” ietvaros, kā arī turpinās darbi pie būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes ielu apgaismojuma balstu nomaiņai.

Dotā finansējuma ietvaros ir paredzēts: jauno gaismekļu montāža, uzstādīt viedās apgaismojuma iekārtas, kuru darbības funkcijās būs gaismekļa dimmēsana, spilgtuma regulēšana, diennakts gaismekļa darbības profila iestatīšana no gaismekļu vadības platformas, kā arī veco gaismekļu demontāžas darbi.

Projekta īstenošanas rezultātā samazināsies elektroenerģijas patēriņš, samazināsies siltumnīcefekta gāzu emisijas, kā arī novada iedzīvotājiem būs nodrošināts kvalitatīvs ielu apgaismojums, kas mazinās dažādus nelaimes gadījumus (avārijas, traumas u.c.) uz ielām.

Kopējās projekta attiecināmās izmaksas plānotas 283 617,98 EUR apmērā, no tām Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansējums 184 351,68 EUR un pašvaldības finansējums 99 266,30 EUR.

Plānotais elektroenerģijas ietaupījums ir 264.187 MWh/gadā, bet aprēķinātais CO2 ietaupījums – 28.796 tonnas gadā.

Darbus plānots pabeigt līdz šī gada beigām.