Vakance
Līvānu logo ar tekstu #teirdarbs

Izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst vienai no šādām prasībām:

 •  augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas vai sākumizglītības skolotāja kvalifikācija;
 •  augstākā izglītība pedagoģijā un apgūta profesionālās kompetences pilnveides programma pirmsskolas saturā un didaktikā (72 stundas);
 • maģistra grāds izglītībā vai pedagoģijā un tā iegūšanai izstrādātais zinātniskais darbs ir saistīts ar pirmsskolas izglītības saturu un didaktiku vai apgūst pirmsskolas skolotāja profesiju.

Galvenie amata pienākumi:

 • īstenot pirmsskolas izglītības programmu atbilstoši pirmsskolas izglītības vadlīnijām;
 • nodrošināt kvalitatīvu pedagoģisko procesu grupā;
 • patstāvīgi plānot un organizēt savu un izglītojamo darbu;
 • veidot pozitīvu sadarbības vidi ar izglītojamajiem, izglītojamo  vecākiem un iestādes darbiniekiem;
 • plānot un dokumentēt savu darbu skolvadības sistēmā  e-klase;
 • regulāri pilnveidot savu izglītību un profesionālo kvalifikāciju.

Mēs sagaidām:

 • spēja plānot, vadīt un analizēt savu darbu;
 • prasme strādāt komandā;
 • psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

Tev piemīt:

 • atbildības sajūta, disciplinētība, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus;
 • spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, ievērot konfidencialitāti un toleranci; 
 • vēlme pilnveidoties un attīstīt profesionālo kvalifikāciju.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu, radošu un atbildīgu darbu;
 • profesionālās attīstības un pilnveides iespējas;
 • atalgojumu atbilstoši MK noteikumiem Nr. 445 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

 • izglītības un profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas;
 • pieteikuma (motivācijas) vēstule;
 • izglītības un profesionālās darbības apraksts (CV);
 • valsts valodas prasmes apliecība (ja nepieciešams).

Iesniedzamos dokumentus elektroniski sūtīt līdz 2022.gada 29. augusta plkst.12.00 ar norādi “Pieteikums uz  Līvānu novada PII “Rūķīši” pirmsskolas izglītības skolotājas  vakanci” uz e-pastu: rukisi@livani.lv vai iesniegt personīgi Līvānu novada  PII “Rūķīši” Rīgas ielā 13, Līvānos.

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi atbilstoši normatīvajiem aktiem nodarbinātības jomā.

Personas datu apstrādes pārzinis Līvānu novada dome, kontaktiformācija: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu novads, LV-5316, e-pasta adrese: pasts@livani.lv.