Aktualitātes
Līvānu novada gerbonis

2021.gada 15.jūnijā ir notikusi pašvaldības nekustamā īpašuma Celtniecības ielā 9, Līvānos, Līvānu novadā, daļas izsole, kura beidzās ar rezultātu. 2021. gada 21. jūnijā noslēgts nekustamā īpašuma nomas līgums ar SIA “MILZO Die Casting”, reģ. nr. 40203323532. Līgums stājies spēkā 2021.gada 22. jūlijā.