Izsoles
Logo ar uzrakstu Izsole

Līvānu novada pašvaldība nodod atsavināšanai, pārdodot atkārtotajā (otrajā) mutiskajā izsolē ar augšupejošu soli, pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – dzīvokli Nr.28, Lāčplēša ielā 23, Līvānos. Izsoles objekta nosacītā cena (sākumcena) - 5016,00 EUR, izsoles solis - 100,00 EUR.

Izsole notiks 2022. gada 27.jūnijā

Foto kolāža ar attēliem no dzīvokļa

Uzzināt vairāk: