Aktualitātes Vide
koks logo

Dižkoki ir neatņemama Latvijas dabas vērtība. Tie ir ne tikai dižākie savas sugas pārstāvji, bet arī nozīmīga ainavas sastāvdaļa un vērtīga mājvieta dažādām retām un aizsargājamām sugām. Daudzi dižkoki ir vēstures notikumu liecinieki, līdz ar to uzskatāmi ne tikai par dabas, bet arī kultūrvēsturisku vērtību.

                Dižkoks ir reģistrēts aizsargājamo koku valsts reģistrā (https://ozols.gov.lv/pub).

Lai Jūsu dižkoks justos labi un vēl ilgi priecētu, vēlamies atgādināt:

  • dižkoks un tā tuvākā apkārtne ir īpaši aizsargājama dabas teritorija – aizsargājams ir ne tikai pats koks, bet arī teritorija zem koka vainaga un vēl 10 m josla ap to;
  • dižkoka nociršana (novākšana) pieļaujama tikai gadījumos, ja tas kļuvis bīstams un nav citu iespēju novērst apdraudējumu (piemēram, apzāģēt zarus, izveidot atbalstus). Nociršanai nepieciešama Pārvaldes rakstiska atļauja;
  • prasības dižkoka aizsardzībai nosaka Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumu Nr. 264 “Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” 8. nodaļa.

Ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu īpašumā esošo dižkoku un tā apsaimniekošanu, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot e-pastu uz latgale@daba.gov.lv vai zvanot uz tālruni: 26121853