Aktualitātes Noderīgi
malkas grēda

Līvānu novada pašvaldība no 3.oktobra klātienē un elektroniski sāks pieņemt pieteikumus apkures izdevumu daļējai kompensēšanai ģimenēm, kas apkurei izmanto malku, koksnes granulas vai briketes. Pieteikumus kompensācijas saņemšanai par elektrības izmantošanu apkurē sāks pieņemt no 1.novembra.
Ģimenēm, kas apkurē izmanto gāzi vai centralizēto apkuri, valsts atbalsts tiks piemērots automātiski saņemtajos rēķinos un nekur nav jāpiesakās.


Pieteikumus atbalstam pašvaldībā no 3.oktobra (par elektroenerģiju - no 1.novembra) varēs iesniegt elektroniski portālā www.epakalpojumi.lv vai klātienē.


No 03.10.2022.iesniegumus klātienē pieņems:

 • Līvānu novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC)  Rīgas iela 77, Līvānos, 1.stāvā, tel.66954906
 • Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā, Rīgas ielā 136, Līvānos, tel.65307184
 • Rožupes pagasta bibliotēkā, Skolas iela 7, Rožupe, tel.65329510
 • Rudzātu pagasta bibliotēkā, Miera iela 1, Rudzāti, tel.28315975
 • Sutru pagasta bibliotēka, Uzvaras iela 5, Sutri, tel.65329134
 • Rīta bibliotēka, Liepu iela 5, Upenieki, tel.25733483
 • Turku pagasta bibliotēkā, Turki, Turku pagasts, tel.65326789 
 • Jaunsilavu bibliotēkā, Jaunsilavas 9, Turku pagasts, tel.65300803

Pieteikumam nepieciešamā informācija:
    vārds, uzvārds;
    personas kods;
    kontaktinformācija un kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta Nr., kurā ieskaitāms atbalsts mājsaimniecībai;
    papildus jāpievieno mājokļa īpašuma vai lietošanas tiesības apliecinošs dokuments, ja attiecīgās informācijas nav Zemesgrāmatā, un maksājumu apliecinoši dokumenti (rēķins, maksājuma uzdevums), izņemot gadījumu, ja mājokli apkurina, izmantojot malku, kas iegādāta līdz 2022.gada 31.augustam un nav pieejams maksājumu apliecinošs dokuments. Šajā gadījumā iesniedzējam būs jāapliecina fakts par malkas iegādi.
Pieteikuma iesniedzējam būs jāapliecina, ka mājoklī ir attiecīgais apkures veids, kā arī tas, ka citi ģimenes locekļi nav iesnieguši iesniegumu atbalsta saņemšanai par iesniegumā minēto mājokli.


Piesakoties atbalstam klātienē, iesniegums iepriekš nav jāsagatavo, tas tiks noformēts uz vietas!


Lēmums par atbalsta piešķiršanu tiks pieņemts 30 darbdienu (1,5 mēneša) laikā no pieteikuma saņemšanas brīža. Labvēlīga lēmuma gadījumā atbalsts tiks ieskaitīts iesniegumā norādītajā maksājumu kontā.

Cik liels atbalsts pienākas?
Atbalsts tiks piemērots par laika posmu no šā gada 1.maija līdz nākamā gada 30.aprīlim. Pabalsta apmērs paredzēts 50% apmērā no kurināmā iegādes izmaksām, kas pārsniedz valsts noteiktos sliekšņus un nepārsniedz noteiktos apjomus.

 

 • Ja mājokli apkurina, izmantojot koksnes granulas vai koksnes briketes, ģimenei ir tiesības saņemt valsts atbalstu, ieskaitot PVN, 50% apmērā no izmaksām par 10 tonnu koksnes granulu vai brikešu iegādi par cenu, kas pārsniedz 300 eiro par tonnu bez PVN, bet ne vairāk kā 100 eiro par tonnu bez PVN.

 

 • Ja mājokli apkurina, izmantojot malku, ģimenei ir tiesības saņemt valsts atbalstu, ieskaitot PVN, 50% apmērā no izmaksām par 35 berkubikmetru (21 stera) malkas iegādi par cenu, kas pārsniedz 40 eiro par berkubikmetru bez PVN, bet ne vairāk kā 15 eiro par berkubikmetru bez PVN. Ja malka iegādāta līdz šā gada 31.augustam un nav pieejams maksājumu apliecinošs dokuments, ir tiesības saņemt valsts atbalstu 60 eiro apmērā.

 

 • Ja mājokli apkurina, izmantojot elektroenerģiju, ģimenei ir tiesības saņemt valsts atbalstu, ieskaitot PVN, elektroenerģijas patēriņam virs 500 kilovatstundām mēnesī, bet nepārsniedzot 2000 kilovatstundas mēnesī, 50% apmērā no elektroenerģijas cenas, kas pārsniedz 0,160 eiro par kilovatstundu bez PVN, bet ne vairāk kā 0,100 eiro par kilovatstundu bez PVN.

Plašāku informāciju par valsts atbalstu 2022./2023.gada apkures sezonā skatīt: https://www.lm.gov.lv/lv/valsts-atbalsts-20222023-apkures-sezona