Izglītība

Maija Ancāne,

Jaunsilavas pamatskolas skolotāja

18. septembrī Daugavpils novada kultūras centrā ”Vārpa” norisinājās skatuves runas konkurss ”Zelta sietiņš”. Jau divdesmito gadu konkursa rīkotāji mudina skolu jaunatni iepazīt Raiņa un Aspazijas daiļrades mantojumu, novērtēt latviešu kultūras vērtības un attīstīt runas kultūru.

Šogad konkursā piedalījās 28 dažādu Latgales skolu bērni un jaunieši trīs vecuma grupās. Jaunsilavas pamatskolu konkursā 2. – 4. klašu grupā pārstāvēja 3. klases skolniece Elīza Vucāne.

2. – 4. klašu grupas konkursa dalībnieku priekšnesumos skanēja Raiņa un Aspazijas dzeja. Elīzas repertuārā bija Raiņa dzejolis “Grāmata” un Aspazijas dzejolis “Nebēdne meitene”.

Priecājamies, ka Elīzas priekšnesumu augstu novērtēja kompetentā žūrija. Viņa saņēma galveno balvu savā vecuma grupā. Pateicamies skolotājai Vijai Māsānei un Elīzas vecākiem par atbalstu meitenes talanta spodrināšanā.