Kultūra Projekti
Telpa ar stellēm un to inventāru

Tautas lietišķās mākslas studijas “Dubna” audēju grupa vadītājas Ineses Valaines vadībā 2021. gada pavasarī saņēma apstiprinājumu savam projekta pieteikumam “Inventāra iegāde steļļu aprīkošanai”. Mazo grantu projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi – 2021” ietvaros studijai tika piešķirti EUR 545,71. Par piešķirtajiem līdzekļiem ir izgatavoti trīs jauni steļļu beņķi un 14 atspoles.

Jau vairāk kā 40 gadus studijas aušanas darbnīcā audējas var apgūt vai pilnveidot aušanas prasmes. Pirmās stelles un beņķi darbnīcas vajadzībām tika iegādāti pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados un laika gaitā ir nolietojušies. Arī vecās atspoles vairs nekalpoja tik labi un nevarēja nodrošināt audējām kvalitatīvu darbu.

Aušanas beņķi un atspoles  ir specifisks aprīkojums, to rūpnieciski ražotu iegādāties nevar. Tādēļ jauno beņķu un atspoļu izgatavošanai pieaicināja pieredzējušu vietējo kokamatnieku, līvānieti Jāni Spuriņu, kuru iepazīstināja ar audēju darba specifiku un vajadzībām. Projekta darba grupa, desmit studijas dalībnieces, apņēmās sašūt beņķiem spilvenus kā ieguldījumu projektā no studijas puses.

Audēju amats ir viens no retajiem, kas Latvijā ir saglabājies no pagātnes līdz pat mūsdienām. Līvāniešiem ir pamats lepoties ar savām aušanas tradīcijām un profesionālām audējām, kuru skaistie un kvalitatīvie darbi ļauj izskanēt Līvānu vārdam ārpus novada robežām. Šobrīd ceļu uz studiju mēro aizvien vairāk interesentu, kas vēlas apgūt aušanas amatprasmi, tādēļ jauno aprīkojumu izmantos gan studijas dalībnieces, gan arī jebkurš iedzīvotājs, kurš apgūs seno aušanas amatu.