asns izspraucies no zemes un spīd saule

Noslēdzies Līvānu novada pašvaldības Mazo grantu projektu konkurss. Līvānu novada pašvaldība šo projektu konkursu katru gadu rīko ar mērķi atbalstīt novada iedzīvotāju iesniegtos projektus, kas veicina kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika un vides sakopšanas aktivitāšu popularizēšanu, kā arī pilsētas un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs.

2024.gadā izsludinātajā Mazo grantu projektu konkursā kopumā tika saņemti 9 projektu pieteikumi. Projekti tika vērtēti tāpat kā iepriekšējā gadā - lēmumu par finansējuma piešķiršanu 50 procentus noteica konkursa izvērtēšanas komisijas balsojums un 50 procentus – iedzīvotāju balsojums. Iedzīvotāji, biedrības un iniciatīvas grupas bija aktīvas – par projektiem kopumā nobalsoja 1623 personas.

Ņemot vērā balsojuma kopvērtējumu un pieejamo pašvaldības piešķirto līdzekļu apjomu (kopā 6000 EUR), finansējumu šogad saņems šādi projekti:

  • “Mēs Rudzātiem” iedzīvotāju iniciatīvas grupas projekts “Ambulances ēkas uzlabošana”. Projekta ietvaros tiks iegādāti un uzstādīti četri durvju jumtiņi un lietus ūdens notekas, lai padarītu ēku ilgtspējīgāku.
  • biedrības “Atbalsts Līvānu novada bērniem” projekts “Robotika”. Projekta mērķis ir rīkot robotikas nodarbības novada bērniem, veicinot radošu un izglītojošu brīvā laika pavadīšanu, attīstot talantus un tehniskās zināšanas. Tāpat tiks iegādāti divi robotikas komplekti un planšetdatori.
  • iedzīvotāju iniciatīvas grupas “Bērni – sabiedrības nākotne” projekts “Mācību siltumnīcas izveide Līvānu pirmsskolas izglītības iestādē “Rūķīši” Avotu ielā. Projekta gaitā tiks izveidota mācību siltumnīca ar sešām kastēm, kur katra bērnudārza grupiņa varēs rūpēties par saviem augiem un piedzīvot augu augšanas ciklu no sēklas līdz ražai.
  • biedrības “POMORJE” projekts “Vecā jumta seguma nomaiņa klostera ēkas priekštelpā Mālkalnā, Rudzātu pagastā”. Projekta ietvaros tiks nomainīts vecais jumta segums un pabeigta vecās baznīcas ēkas priekštelpas rekonstrukcija.
  • projekts “Jersikas liepu alejas kopšana un atjaunošana”, kas saņēma daļēju finansējumu un ierindojās 5.vietā par tā pilna apmēra finansēšanu lems domes sēdē 27.jūnijā.

Apsveicam uzvarētājus un novēlam veiksmīgu projektu īstenošanu!