Aktualitātes Projekti
zeme un mazs dīgstiņš

Noslēdzies Līvānu novada pašvaldības Mazo grantu projektu konkurss. Līvānu novada pašvaldība šo projektu konkursu katru gadu rīko ar mērķi atbalstīt novada iedzīvotāju iesniegtos projektus, kas veicina kultūras, izglītības, sporta, brīvā laika un vides sakopšanas aktivitāšu popularizēšanu, kā arī pilsētas un lauku iedzīvotāju iesaistīšanos šajās aktivitātēs. 

2023.gadā izsludinātajā Mazo grantu projektu konkursā kopumā tika saņemti 6 projektu pieteikumi. Projekti tika vērtēti tieši tāpat kā iepriekšējā gadā - lēmumu par finansējuma piešķiršanu 50 procentus noteica konkursa izvērtēšanas komisijas balsojums un 50 procentus – iedzīvotāju balsojums. Iedzīvotāji, biedrības un iniciatīvas grupas bija aktīvas – par projektiem kopumā nobalsoja 1336 personas.

Ņemot vērā administratīvās vērtēšanas kritērijus (atbilstību Nolikumam), komisija iedzīvotāju vērtējumam izvirzīja visus sešus iesniegtos projektu pieteikumus. Iedzīvotāju balsojumā visaugstāk tika novērtēti projekti - “Dzīvojamo telpu (pirts, pagrab, virtuve) labiekārtošana" (1. vieta), projekts “Grīdas un elektroinstalācijas atjaunošana Mednieku istabā” (2. vieta) un projekts “ROBOTIKA” (3. vieta). Izvērtējot komisijas balsojumu (katram projektam piešķirtos punktus) un iedzīvotāju balsojumu, finansējumu projekta īstenošanai saņem pieci projekti:

  • Biedrība “Atbalsts Līvānu novada bērniem”, projekts “ROBOTIKA”. Pieprasītais finansējums 1431,25 EUR. Projekta ietvaros tiks iegādāts planšetdators un LEGO Education SPIKE Prime papil komplekti, organizētas sacensības un veicināta robotikas nodarbību papolarizēšana, ko varēs apmeklēt Līvānu novada bērni;
  • Biedrība “POMORJE”, projekts “Dzīvojamo telpu (pirts, pagrabs, virtuve) labiekārtošana". Pieprasītais finansējums 1427,40 EUR. Plānota dievnama pirts telpas ierīkošana, krāsns uzstādīšana, pieliekamā un pagraba ierīkošana Vecticībnieku baznīcā Līvānu novada Rudzātu pagasta Mālkalnā;
  • Iniciatīvas grupa “Roku rokā visi kopā”, projekts “Svaigā gaisā domas raisās”. Pieprasītais finansējums 1257,88 EUR. Plānota spēļu namiņa un smilšukastes uzstādīšana Rožupē, veicinot bērnu pilnvērtīgu attīstību un uzlabojot apkārtnes infrastruktūru, paredzēts atklāt ar pasākumu “Birst, ripo, slīd”;
  • Iniciatīvas grupa “Līvānu katoļu draudzes aktīvisti”, projekts “Līvānu katoļu baznīcas dārza teritorijas labiekārtošana”. Pieprasītais finansējums 1428,78 EUR. Projekta ietvaros paredzēta Līvānu Svētās Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcas dārza teritorijas labiekārtošana, uzstādot divus solus abās pusēs pie galvenās ieejas vārtiem un divus solus baznīcas dārza tālākajā stūrī;
  • Iniciatīvas grupa “Radoši Rudzātiem”, projekts “Grīdas un elektroinstalācijas atjaunošana Mednieku istabā”. Projekts atbalstīts 454,69 EUR apmērā. Plānots atjaunot satikšanās telpu - “Mednieku istaba”, telpas būs pieejamas ikvienam Līvānu novada iedzīvotājam. 

Paldies visiem, kuri sagatavoja un iesniedza projektus!

Tuvākajā laikā aicināsim atbalstīto projektu pārstāvjus uz līgumu slēgšanu.