Latvijas karte ar iezīmētiem ceļiem

Sakarā ar pavasara šķīdoņa iestāšanos no 2023.gada 17.marta tiek ieviesti autotransporta pārvietošanās masas ierobežojumi – tiek liegta pārvietošanās transportam, kas smagāks par 10 tonnām uz LVC Preiļu nodaļas teritorijā esošajiem valsts autoceļiem ar nesaistīta (grants) un divkārtu virsmas apstrādes ar šķembiņām un bitumena emulsiju segumiem. Ierobežojumi ieviesti pamatojoties uz 2016.gada 19.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.42 “Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme” 2.1.punkta prasībām.

Aktuālā informācija par ieviestajiem ierobežojumiem ir ievietota LVC interneta vietnē https://lvceli.lv/#_ierobezojumi_smagajam_transportam , kā arī ir pieejama, zvanot uz LVC diennakts bezmaksas informatīvo tālruni 80005555.

Šķīdonis uz grants vai divkārtu virsmas apstrādes ar šķembiņām un bitumena emulsiju ceļiem iestājas pavasarī un rudenī, kā arī mainīgos laika apstākļos, kad notiek ceļa klātnes pamatu atkušanas process vai uz ceļiem nonāk liels ūdens daudzums. Vizuāli sausa brauktuve nenozīmē, ka nenotiek pazemes šķīdoņa procesi. Ceļa pamatnei strauji atkūstot un pārmitrinoties ceļu nestspēja būtiski samazinās. Lai novērstu šo ceļu sabrukumu, uz daudziem valsts vietējiem un dažiem reģionālajiem autoceļiem tiek ieviesti pagaidu satiksmes ierobežojumi kravas autotransportam. Šāda prakse ir vispāratzīta un to īsteno arī citās valstīs ar līdzīgiem klimatiskiem apstākļiem.

Sākoties lietavām ceļu stāvoklis var krasi pasliktināties. Uzlabot grants autoceļu stāvokli, veicot uzturēšanas darbus, būs iespējams tikai tad, kad beigsies lietavas, iestāsies pastāvīga pozitīva gaisa temperatūra un grants segums apžūs. Pretējā gadījumā smagā uzturēšanas tehnika, uzbraucot uz autoceļa, kas ir zaudējis nestspēju, var vēl vairāk to sabojāt un padarīt neizbraucamu.

Vēršam uzmanību, ka šķīdoņa laikā pārvadātājiem netiek izsniegtas nekādas speciālās atļaujas un ceļu satiksmes noteikumi, tai skaitā ceļa zīmes, ir jāievēro visiem satiksmes dalībniekiem. Atbilstoši normatīvajiem aktiem, masas ierobežojumi neattiecas tikai uz operatīvo transportu, sabiedrisko transportu, transportu, kas pārvadā svaigpienu un kritušos lopus. Ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu kontrolē Valsts policija.