Sēru vēsts
sieviete melnā rāmītī

Pēkšņi un negaidīti, neilgi pirms savas 60.dzimšanas dienas mūžībā ceļā aizsaukta viena no ilggadējākajām Līvānu novada pašvaldības iestāžu vadītājām - Līvānu novada Centrālās bibliotēkas vadītāja Inta Vērdiņa.

Inta ir dzimusi Rīgā. Vecāki drīz vien pārcēlās uz toreizējā Daugavpils rajona Dubnu, kur pavadīta visa Intas un viņas dvīņumāsas Vitas bērnība un jaunība. Pēc Špoģu vidusskolas beigšanas Inta sāka strādāt Ārdavas bibliotēkā kā bibliotekāre un iestājās Latvijas Valsts universitātes Filoloģijas fakultātē. Tālāk darba gaitas aizveda uz Arendoles un Priekuļu bibliotēku. Pēc Latvijas Valsts universitātes beigšanas, kopš 1987.gada Inta strādāja Līvānu bibliotēkā. Te ir pavadīti 37 gadi – sākumā kā bibliotekārei, bet, sākot ar 1990.gadu, Inta veiksmīgi vadīja Līvānu pilsētas bibliotēkas darbu.

Bibliotēka bija liela daļa Intas dzīves. Visi darba gadi tika veltīti mūsdienīgas, modernas iestādes veidošanai, tās labiekārtošanai, attīstībai un pakalpojumu klāsta paplašināšanai. Tiklīdz radās iespēja piesaistīt līdzekļus no dažādiem fondiem, Inta veiksmīgi realizēja virkni projektu, kuri bija saistīti ar bibliotēkas satura uzlabošanu un modernizēšanu. Līvānu novada centrālā bibliotēka bija viena no pirmajām modernajām reģionālajām bibliotēkām valstī ar automatizētu grāmatu katalogu un mūsdienīgu pieeju bibliotekārajam darbam. Sadarbībā ar Līvānu novada pašvaldību 2010.gadā tika realizēts jaunās bibliotēkas ēkas būvniecības projekts, un Līvānu novada Centrālā bibliotēka Intas vadībā pārcēlās uz jaunām un modernām telpām, kļūstot par īstenu sava novada Gaismas pili! Inta bija personība, kuras dzīves aicinājums bija darbs bibliotēkā, darbs cilvēku labā.

Inta Vērdiņa 34 gadus pašaizliedzīgi un godprātīgi ir vadījusi Līvānu novada Centrālo bibliotēku, veidojot un attīstot tādu vidi, kur katrs lasītājs jūtas gaidīts, saprasts, uzklausīts un iedvesmots savā ceļā uz zināšanām. Līvānu novada Centrālās bibliotēkas vadītājas Intas Vērdiņas devums savas pilsētas un novada bibliotekārās jomas attīstībā tika novērtēts: 2024.gadā Inta Vērdiņa saņēma Līvānu novada pašvaldības apbalvojumu Gada Darbinieks.

Lai gaišs ceļš Intas dvēselei mūžības ceļā…

Atvadīšanās no Intas Vērdiņas 23.martā plkst.11.00 Līvānu pilsētas Jauno kapu kapličā, zemes klēpī guldīs Dubnas kapsētā.

Līvānu novada pašvaldība izsaka visdziļāko līdzjūtību Intas Vērdiņas tuviniekiem.