Vide

Atbilstoši 2014.gada 26.maija noteikumu Nr.269 „Noteikumi par medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu noteikšanu un medību koordināciju komisijām” 15.1.punktam, 2020.gada 3.jūnija Līvānu novada domes Medību koordinācijas komisijas sēdes protokols Nr.1. pieejams šeit.