Afiša

Pašvaldība šī gada pavasarī savā autoparkā ir sagaidījusi pirmos divus elektroauto – divas Volkswagen markas automašīnas, kas turpmāk būs pašvaldības dienestos strādājošo darbinieku koplietošanas auto, veicot darba pienākumus.

Pašvaldībā sen vairs nestrādā pēc principa, ka konkrētam darbiniekam ir konkrēta automašīna un neviens cits to nelieto. Automašīnas tiek lietotas darba pienākumu veikšanai visa plašā pašvaldības funkciju spektra vajadzībām – tā, piemēram, dienesta vajadzībām jaunās elektroauto izmantos gan sociālie darbinieki un bāriņtiesas speciālisti, braucot apsekot klientus, gan pašvaldības kārtībnieks, uzraugot kārtību novada administratīvajā teritorijā, gan arī IT nodaļas speciālisti, kas sniedz atbalsta funkciju datortīklu apkalpošanā visa novada skolās un citās iestādēs. Tāpat tās varēs izmantot arī kultūras, tūrisma un sporta pārvaldes speciālisti, nodrošinot dažādu pasākumu un aktivitāšu norisi novada iedzīvotāju vajadzībām, kā arī citi speciālisti.

Elektroauto izmantošanu pašvaldību autoparkos kā obligātu nosacījumu paredz  valsts normatīvo aktu prasības. Elektroauto īpatsvaru pašvaldības autoparkā nosaka valdības atbalstītie grozījumi Publisko iepirkumu likumā un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā, kuri paredz obligātu noteiktu “zaļu” transportlīdzekļu iegādi iepirkumos. Pašvaldībai ir jānodrošina, ka 22% no visiem iepirktajiem pasažieru automobiļiem un autobusiem ar ietilpību līdz 22 sēdvietām jābūt elektroauto.

Pirmo elektroauto nonākšana pašvaldības autoparkā ir nozīmīgs solis virzībā uz ilgtspējīgu un videi draudzīgu saimniekošanu. Pašvaldības autoparks pēdējos gados nav atjaunots, līdz ar to veco transportlīdzekļu izmantošana kļūst aizvien neekonomiskāka – to remonti un ekspluatācijas izmaksas sadārdzinās, tāpēc pakāpeniski tiek plānota esošā autoparka atjaunošana, piemēram, ar autobusiem skolēnu pārvadājumiem, kā arī pagastu apsaimniekošanas vajadzībām.

Pagaidām gan šie elektroauto būs vienīgie novadā. To ekspluatācija dos iespējas izdarīt secinājumus par šādu auto efektivitāti, to plusiem un mīnusiem. Pašvaldība cer, ka pirmās bezemisiju mašīnas ļaus atstāt mazāku ietekmi uz vidi, tāpat ilgtermiņā to pielietošana ļaus racionālāk izmantot pašvaldības finanšu resursus.