Aktualitātes Satiksme
Lauku ceļš ziemā

Ņemot vērā Latvijas Vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs datus, Līvānu novadā 30.novembra rītā sniega segas biezums bija lielākais visā Latvijā un sasniedza 23 cm.

Līvānu pilsētā Rīgas ielas un Stacijas ielas tīrīšanu un kaisīšanu nodrošina VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”, ņemot vērā snigšanas intensitāti un sniega segas biezumu uz brauktuves. SIA “Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” vadība informēja, ka uzņēmuma darbinieki un tehniskas vienības vakar sniega tīrīšanas darbus pilsētā turpināja līdz pat 23, bet šorīt, 30.novembrī, tos atsāka jau plkst. 6. Pilsētas ielu, stāvlaukumu un iekšpagalmu tīrīšanas darbos kopumā iesaistītas 7 tehnikas vienības kā arī sētnieki. Tiek plānots, ka šīsdienas laikā lielākais vairums pilsētas ielu tiks no sniega attīrītas. Iespēju robežās no sniega tiek attīrīti arī daudzdzīvokļu māju iekšpagalmi, kur darbus apgrūtina tur novietotās automašīnas. Auto īpašnieki tiek aicināti iespēju robežās dienas laikā atbrīvot māju iekšpagalmus vai novietot savus auto tā, lai tie pēc iespējas mazāk traucētu sniega tīrīšanas darbiem. Arī novada pagastos turpinās sniega tīrīšanas darbi, ko veic iepirkuma procedūras rezultātā izvēlēti uzņēmumi.

Ubaglīča mikrorajonā turpinās ielu pārbūves darbi, tāpēc tur par ielu tīrīšanu ir atbildīgs attiecīgais būvuzņēmējs PS "VM VB". Arī par pašvaldības autoceļa uz Draudzes kapiem attīrīšanu, kur turpinās pārbūves darbi, ir atbildīgs attiecīgais būvuzņēmējs SIA “Ošukalns”.

Atgādinām, ka gan Līvānu novadā, gan citviet Latvijā, sniega tīrīšanas darbi tiek veikti prioritārā secībā, ņemot vērā autoceļa-ielas uzturēšanas klases. 

Autoceļa uzturēšanas klases tiek noteiktas atkarībā no ceļu klasifikācijas, satiksmes intensitātes, seguma tipa, tehniskā stāvokļa un sociālekonomiskās nozīmes. Daudzviet braukšanas intensitāte ir neliela, tāpēc arī uzturēšanas darbus veic mazāk. Līvānos Rīgas un Stacijas ielām ziemas periodā ir A1 uzturēšanas klase,  C klase ir Biedrības ielai, Celtniecības ielai, Centra laukumam, Domes ielai, Dzelzceļa ielai, Dzirnavu ielai, Rūpniecības iela, Saules iela, Zaļā iela un Zemgales iela. Pārējās ir D klases ielas. Ļoti labi saprotam tos cilvēkus, kas dzīvo pie maz noslogotiem ceļiem, taču arī viņiem jāsaprot, ka C un D klase ļoti atšķiras no A, A1 un B klases, kur prasības ir daudz augstākas. Tomēr Līvānu novada pašvaldība, ņemot vērā iedzīvotāju vajadzības, diezgan bieži veic arī maznozīmīgu ielu un ceļu attīrīšanu no sniega, kaut MK noteikumos tas nav paredzēts.

Lai informētu par neatbilstošiem braukšanas apstākļiem uz Līvānu novada pašvaldībai piederošiem autoceļiem vai ielām, aicinām autovadītājus zvanīt:

  • Līvānu pilsētā: Līvānu novada domes būvinženierim Aināram Skromānam tālr.29359849 vai SIA „Līvānu dzīvokļu un komunālā saimniecība” KS iecirkņa vadītājam Edgaram Pauniņam tālr.29557905;
  • Līvānu pilsētas Ubaglīča mikrorajonā: PS "VM VB" atbildīgajam darbu vadītājam Aivaram Doļņikovam tālr. 27842133, vai Līvānu novada domes būvinženierim Aināram Skromānam tālr. 29359849;
  • Jersikas pagastā: Jersikas pagasta pārvaldes vadītājai Anitai Lietauniecei tālr.29550782 vai komunālās saimniecības vadītājam Andrejam Purviņam tātr.26577951;
  • Rožupes pagastā: Rožupes pagasta pārvaldes vadītājam Andrim Neiceniekam tālr. 26543575 vai komunālās saimniecības vadītājam Jānim Trūpam tālr. 29130823;
  • Rudzātu pagastā: Rudzātu pagasta pārvaldes vadītājai Rutai Klibiķei tālr.29429044 vai komunālās saimniecības vadītājam Egīlam Zaķim tālr.26174340;
  • Sutru pagastā: Sutru pagasta pārvaldes vadītājai Paulīnai Zariņai tālr. 26360920 vai komunālās saimniecības vadītājam Artūram Dukaļskim pa  tālr. 29462930;

Turku pagastā: Turku pagasta pārvaldes vadītājai Kristīnei Kirilovai tālr.29502540 vai komunālās saimniecības vadītājam Mihailam Puriškevičam tālr.28347954