Afiša

Līvānu novada pašvaldība oficiālā vēstulē, kura nosūtīta  ministru prezidentam Krišjānim Kariņam, izglītības un zinātnes ministrei Andai Čakšai, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministram Mārim Sprindžukam, kā arī Latvijas Pašvaldību savienības priekšsēdim Gintam Kaminskim, paudusi neapmierinātību ar Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto skolu tīkla optimizācijas plānu. IZM piedāvātajā jaunajā skolu tīkla optimizācijas plānā Līvānu novadā iezīmēta tikai viena vidusskola – Līvānu 1.vidusskola, bet Rudzātu vidusskola, kuras izglītojamie uzrāda labus rezultātus eksāmenos, olimpiādēs un konkursos, nav iekļauta plānotajā skolu tīklā. Pašvaldība izteikusi iebildumus arī pret jaunajiem kritērijiem, kuros pieļaujamie attālumi starp skolām ir pat 50 kilometri un vairāk. 

Pašvaldības viedoklis pilnā tekstā:

Vēlamies izteikt Līvānu novada pašvaldības viedokli par Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) aktualizēto ilgtspējīgu un efektīvu skolu tīkla plānu.

Pārsteidz tas, ka IZM sagatavotajā prezentācijā Līvānu novadā ir iezīmēta tikai viena vidusskola – Līvānu 1.vidusskola. Savukārt Rudzātu vidusskola, kas ir vienīgā lauku vidusskola novadā un no novada administratīvā centra atrodas 25 km attālumā, tās izglītojamie uzrāda labus rezultātus centralizētajos eksāmenos, valsts olimpiādēs un konkursos (izglītojamo skaists ir optimāls - vidusskolas posmā 77), paredzamajā skolu tīklā nav iezīmēta. Nav izprotams, kā tiek ievērots un darbojas kritērijs “Izglītības kvalitātes rādītāji”.

Uzsveram, ka šīs  izmaiņas no Līvānu novada pašvaldības puses nav saskaņotas ne sarunās ar IZM, kad Izglītības  departamenta direktore Edīte Kanaviņa un Izglītības departamenta vecākā eksperte skolu tīkla jautājumos Ramona Urtāne viesojās Līvānos un sarunās piedalījās pašvaldības vadība, novada Izglītības pārvalde un vidusskolu direktori, ne kādos citos dokumentos. Būtiski, ka IZM piedāvātais modelis ir pretrunā ar Līvānu novada pašvaldības plānošanas dokumentiem, kuros iezīmētas divas vidusskolas – Līvānu 1.vidusskola un Rudzātu vidusskola.

Minētais IZM modelis pēc mūsu rīcībā esošās informācijas nav saskaņots Latvijas Pašvaldību savienībā (LPS), kas norāda uz demokrātijas un dialoga trūkumu šajā procesā, jo netiek ņemts vērā Latvijas iedzīvotāju, kurus pārstāv pašvaldības, kā arī  LPS viedoklis.

Līvānu novada pašvaldība jau ir veikusi vidusskolu tīkla optimizāciju par 50% - no 4 vidusskolām palikušas 2, tāpēc iebilstam un protestējam pret plānu Līvānu novadā saglabāt tikai vienu vidusskolu. Tieši vidusskolas posmā Rudzātu vidusskolā ir pietiekams izglītojamo skaits, tā ir vienīgā vidusskola novada lauku teritorijā, kas nodrošina kvalitatīvu vidējo izglītību, tajā skaitā arī neklātienes programmās. Rudzātu vidusskolu izvēlas arī audzēkņi no citiem novadiem, piemēram, Jēkabpils novada un Preiļu novada, citu novadu skolēnu skaits tuvākajos gados pieaugs, ņemot vērā skolu reformu valstī.

Nevaram piekrist arī tam, ka piedāvātajā skolu tīkla optimizācijas projektā ir mainījušies sākotnējie Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātie būtiskākie kritēriji: sākumskolai jeb 1.–6.klasēm jāatrodas tuvāk dzīvesvietai, bez apvienotajām klasēm. Klasēs vajadzētu būt vismaz 10 bērniem, šobrīd prezentācijā ir minēti 12 skolēni. Sākumskolas atrastos ne mazāk kā 20–25 kilometrus no citas skolas. 10.–12. klases ārpus administratīvā centra atrastos ne mazāk kā 20–25 kilometrus no citas vidusskolas un īsteno vismaz vienu STEM jeb dabas zinātņu un tehnoloģiju tēmas padziļināto kursu. Tagad piedāvātajā skolu tīkla prezentācijā parādās attālumi starp skolām vairāk par 50 km. Uzsveram, ka kritēriju maiņa netika saskaņota ar pašvaldībām un rada situāciju, kad izglītības pakalpojkums it sevišķi no lauku iedzīvotājiem attālināsies vēl vairāk.

Līvānu novads kā reģionālās nozīmes attīstības centrs ar augstu eksportspēju, pieaugošu darba vietu skaitu, darbojošos Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas Līvānu filiāli, kas nodrošina kvalificētu darbaspēku novada šķiedras optikas, metālapstrādes u.c. jomu uzņēmumiem, iebilst pret piedāvāto IZM plānu un nesaskaņotu kritēriju maiņu, uzsverot, ka pirms izglītības iestādes reorganizācijas vai slēgšanas ir jāņem vērā novada izglītības iestāžu pieejamība, kapacitāte pa izglītības posmiem, kā arī izglītības kvalitāte konkrētajā izglītības iestādē un novada attīstības redzējums.

Uzskatām, ka augsta riska skola lielā mērā veidojas no sasteigtām, nepārdomātām reformām. Reģionālās attīstības pamatprincips ir kvalitatīvi pakalpojumi iedzīvotājiem, kas balstīti uz novadu attīstības redzējumu, bet patlaban piedāvātais skolu tīkla plāns ir pretrunā ar novada attīstības redzējumu, tāpēc prasām iekļaut skolu tīklā abas Līvānu novada vidusskolas, paredzot tam arī atbildošu valsts finansējumu.