Aktualitātes Noderīgi Projekti Vide
zaļš fons un dārzeņi, teksts

Līvānu novada pašvaldība sadarbībā ar iniciatīvu Tīri.Labi. aicina pieteikties grantu konkursam “Tīri.Labi. Pilsēta bez atkritumiem”.

Lai veicinātu bezatkritumu dzīvesveida popularizēšanu Līvānos, iniciatīva “Tīri.Labi. Pilsēta bez atkritumiem” kopā ar Līvānu novada pašvaldību aicina pieteikties grantu konkursam, kas dod iespēju piesaistīt līdz 1500 EUR un īstenot ar konkursa tēmu saistītu aktivitāti Līvānu novadā.

 

Konkursa mērķis ir atbalstīt Līvānu novadā idejas bezatkritumu principa ieviešanai, lai radītu paliekošas pārmaiņas pilsētā, kas vērstas uz:

  • kopienu iniciatīvu iedzīvināšanu;
  • uzlabojumiem infrastruktūrā;
  • sabiedrības informēšanu un izglītošanu.

Granta finansējums ir 100% no pretendenta norādītajām atbalstāmajām izmaksām, ar nosacījumu, ka piešķirtais finansējums nepārsniedz 1500 EUR.

 

Projektu konkursā var piedalīties  fiziskas personas (tai skaitā fiziskas personas, kuras reģistrētas kā saimnieciskās darbības veicēji) un Latvijas Republikā reģistrētas juridiskas personas (piem., biedrības, uzņēmumi u.tml.), tostarp arī valsts vai pašvaldību iestādes. Valsts vai pašvaldību iestādes un valsts vai pašvaldības kapitālsabiedrības var būt arī projekta partneri.

 

Projekta iesniegšanas termiņš ir 16. aprīlis plkst.23.59.

Pieteikums jāiesniedz elektroniskā veidā, nosūtot to uz e-pasta adresi tirilabi@zalabriviba.lv

 

 

Kā izmantot šo lielisko iespēju?

Iedvesmai dažas iniciatīvas, kuras īstenotas Cēsu novadā:

“Kopienas skapis”

Mākslas telpas MALA un koprades mājas “Skola6” kopprojekts ar mērķi veicināt taisnīgu un līdzsvarotu pārtikas pieejamību, kā arī samazināt pārtikas produktu nokļūšanu atkritumos. Kolektīvie ledusskapji Latvijā kļūst arvien populārāki – cilvēki dalās tajā, ko paši nejaudā apēst.

 

“5 bezatkritumu soļi”

Akcijas ietvaros iedzīvotāji apmeklēja tirgotājus, kuri piedāvāja bezatkritumu iepakojuma iespējas. Iepērkoties bija iespējams krāt zīmodziņus un saņemt balvas.

 

Skolu atbalsts

Līvu pirmsskola un Cēsu 1. pamatskola par saņemto grantu iekārtoja skolu pagalmos permakultūras dobes, lai izglītotu bērnus par vidi ar aktīvu iesaisti.

 

“Zero Waste vasaras skola”

Ar Cēsu pašvaldības un “Tīri.Labi.” atbalstu 2020. gada vasarā Ruckas mākslas rezidencē norisinājās “Zero Waste” nometne, kuras dalībnieki iepazina bezatkritumu dzīvesveidu, ģenerējot idejas, kā veicināt tā popularitāti.