Aktualitātes
Līvānu novada gerbonis

Līvānu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus pieteikties darbam sekojošās Līvānu novada pašvaldības pastāvīgajās komisijās un pagastu valdēs:

 • Jersikas, Rožupes, Rudzātu, Sutru un Turku pagastu valdēs
 • Privatizācijas un pašvaldības mantas atsavināšanas komisijā
 • Dzīvokļu jautājumu komisijā
 • Administratīvajā komisijā
 • Attīstības plānošanas komisijā
 • Kultūras komisijā
 • Sporta komisijā
 • Administratīvo aktu strīdu komisijā
 • Vides uzraudzības un kārtības komisijā
 • Ar lauksaimniecības zemi veikto darījumu uzraudzības komisijā
 • Nekustamo īpašumu un zemes lietu komisijā
 • Līvānu novada vēlēšanu komisijā

 

Ar personas ievēlēšanas brīdi par pašvaldības komisijas/pagasta valdes locekli (izņemot Līvānu novada vēlēšanu komisiju), persona iegūst valsts amatpersonas statusu (tas nozīmē – VID jānorāda ikgadējie ienākumi, īpašumi, manta, radniecība (u.c.). Komisiju/valžu sēdes notiek darba dienās pašvaldības darba laikā.

 

Lūgums interesentiem, kuri vēlas darboties kādā no komisijām vai pagastu valdēm, iesniegt motivētu pieteikumu līdz 2021. gada 1. augustam Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Rīgas ielā 77, Līvānos,  Līvānu novada pagastu pārvaldēs, nosūtot pa pastu, uz e-adresi vai parakstītu ar elektronisko parakstu uz e-pasta adresi: pasts@livani.lv.

 

Pieteikuma veidlapu iespējams lejuplādēt ŠEIT, kā arī saņemt klientu apkalpošanas centrā Līvānos vai pagastu pārvaldēs.