Aktualitātes Informācija presei
Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs

Uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai, ar 9.jūniju pakalpojumu sniegšanu klātienē atsācis Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs Rīgas ielā 77, Līvānos.

Klientu apkalpošanas centra telpās vienlaicīgi var uzturēties līdz 4 apmeklētājiem, obligāti jālieto sejas maskas un jāievēro 2 metru distance. Ienākot telpā, apmeklētājam rindu mašīnā jāizvēlas nepieciešamais pakalpojums, jāpaņem savs numuriņš un jāgaida, kad tas tiks izsaukts ekrānā. Lai klātienē tiktos ar kādu citu no pašvaldības administrācijas speciālistiem, apmeklētāji tiek aicināti ar attiecīgo darbinieku sazināties iepriekš un vienoties par konkrētu tikšanās laiku. Darbinieku kontaktinformācija pieejama tīmekļvietnes www.livani.lv sadaļā Kontakti.

Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC) sniedz šādus pakalpojumus:

  • konsultē par e-pakalpojumu pieejamību, par oficiālās elektroniskās adreses izveidi un lietošanu, nodrošina publiski pieejamu datoru ar pieslēgumu valsts pārvaldes pakalpojumu portālam;
  • Līvānu novada pašvaldībai un domei adresētu iesniegumu pieņemšanu un reģistrēšanu;
  • mutvārdu iesniegumu noformēšanu rakstveidā;
  • informāciju par nepieciešamo dokumentu noformēšanu iesniegšanai Līvānu novada pašvaldībai;
  • informāciju par Līvānu novada pašvaldības pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem;
  • vispārīgu informāciju un konsultācijas par Līvānu novada pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
  • sniedz informāciju par pašvaldības administrācijas speciālistu, amatpersonu un Līvānu novada domes deputātu pieņemšanas laiku un vietu;
  • konsultē nekustamā īpašuma nodokļa jautājumos un dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos;
  • pieņem bezskaidras naudas maksājumus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, nodevām un nekustamā īpašuma nodokli.