Aktualitātes Izglītība Jauniešiem
daudz jauniešu divās rindās pozē pie zaļas augu sienas

Ar noticēšanu sev var pacelt zvaigzni, tikai ar citu dāvāto ticību to noturēt. Jau divdesmit vienu gadu Vītolu fonda dzinējspēks ir izcilu studentu vēlme iegūt zināšanas un nesavtīgu ziedotāju ticība šo jauniešu spējām.

Jauno mācību gadu ar Vītolu fonda administrētajām stipendijām Latvijas augstskolās uzsāka 860 studenti. No tiem aptuveni puse – pirmkursnieki, bet pārējie esošie stipendiāti, kuri studijas turpinās, saņemot fonda administrēto stipendiju atbalstu. Pateicoties vairāk nekā 200 ziedotājiem no visas pasaules – Latvijas, Austrālijas, ASV, Kanādas, Lielbritānijas, Venecuēlas, Horvātijas un Zviedrijas – gada laikā stipendijās būs iespējams izmaksāt aptuveni 1,7 miljonus eiro.

2023./2024. mācību gadā ziedotāju stipendijas no Līvānu novada saņem 8 jaunieši:

Beatrise Silava (Jāņa Arvīda Bungs un Metas Kalniņas-Bungs piemiņas stipendija), Dāvids Rubens (Astrīdas un Laimona Jansonu piemiņas stipendija), Ivonna Brūvere (Gunāra Šūbiņa piemiņas stipendija), Mona Upeniece (Kristiāna Hrgetič stipendija), Sandis Mauriņš (Aivara Andersona ģimenes stipendija), Evita Tentere un Katrīna Kate Jansone (Draugu stipendija), Anita Lipinika (Asjas un Berndta Everts piemiņas stipendija).

Vītolu fonda dibinātājs Vilis Vītols ir teicis: “Izglītība ir visa pamats kā pašam cilvēkam labklājības sasniegšanai, tā visas valsts spēkam un izaugsmei. Mūsu stipendiāti ir izcili un, tiekoties ar kādu no viņiem, es vienmēr izjūtu pacilātību. Tad mani vienmēr pārņem sajūta – Latvijai ir nākotne.”

Pieteikšanās Vītolu fonda administrētajām stipendijām nākamajam studiju gadam sāksies 2024. gada 1.februāra un turpināsies līdz 1.martam.

Vairāk informācijas: www.vitolufonds.lv.