Noderīgi Izglītība
Līvānu bērnu un jauniešu centra logo ar mājas zīmējumu

Līvānu Bērnu un jauniešu centrs aicina pieteikties  interešu izglītības programmu apguvei 2022./2023. mācību gadā

 

•        Folkloras kopa “Ceiruleits” ( no  5 gadi )

•        Vokālā studija “Spurgaliņas” ( no 5 gadi)

•        Mūsdienu dejas ( no 6 gadi)

•        Teātra sports ( no 5.klases)

•        Uzņēmējdarbības pulciņš ( no 7.klases)

•        Stikla apstrādes pulciņš ( no 1.klases)

•        Zīmēšana, gleznošana, dizains ( no 4 gadi)

•        Tekstilapgleznošanas un dizaina pulciņš ( no 1.klases)

•        Datorgrafika un foto apstrāde ( no 1.klases)

•        Vizuāli plastiskais radošais pulciņš ( no 6 gadi)

•        Mākslas kombinētās tehnikas ( cilvēkiem ar īp. Vajadzībām, no 6 gadi)

•        Keramikas pulciņš ( no 6 gadi)

•        Zaļie zemnieki/Līvānu 279.mazpulks( no 1.klases)

•        Frizieru pulciņš ( no 1.klases)

•        Radošās pašizpausmes pulciņš “Dzīves smalkumi” (no 1.klases)

•        Saplākšņa tehniskās modelēšanas pulciņš ( no 1.klases)

•        Floristika ( no 1.klases)

•        Ielu vingrošana ( no 3.klases)

•        LEGO Robotika ( no 6 gadi)

•        Tautas dejas ( no 2.5 gadi)

•        Makšķernieku pulciņš ( no 1.klases)

•        Darbs materiālā ( no 6 gadi)

•        Jauno DJ skola ( no 7.klases)

•        Skolēni eksperimentē ( no 1.klases)

•        Debašu klubs ( angļu valodā, no 7.klases)

Par visiem jautājumiem var zvanīt LBJC metodiķei Aijai Skarbiniecei un lietvedei Līgai Birzākai, T.65342581, vai personīgi griezties LBJC Rīgas ielā 110, e-pasts: lbjc@livani.lv, https://www.facebook.com/LivanuBernuUnJauniesuCentrs