Projekti

2017. gadā, piesaistot Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu, tika realizēts projekts “Jersikas kultūras un sabiedriskā centra ēkas aktu zāles vienkāršota atjaunošana”. Projekta ietvaros tika veikta Jersikas tautas nama skatuves griestu siltināšana, grīdas nomaiņa, sienu un griestu atjaunošana, elektroinstalācijas, apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmas atjaunošana.

Veicot zāles vienkāršoto atjaunošanu ir veicināta cilvēka dzīves vides un kultūrvides kvalitātes uzlabošana Jersikas pagasta pašdarbības kolektīviem, viesmāksliniekiem un pasākumu apmeklētājiem, sniedzot iedzīvotājiem arī iespēju atbilstoši savām spējām un vēlmēm piedalīties kultūras vērtību apguvē un radīšanā.

Līvānu novada Jersikas tautas namā 2019. gadā norisinājās vairāki pasākumi dažādām auditorijām. Koncerti, balles, dažādu svētku svinēšana Jersikas tautas namā pa visu gadu ir kopā pulcējuši apmēram 640 cilvēkus gan no novada, gan citām blakus esošām pašvaldībām. No koncertiem jāizceļ Lielbritānijas dziesminieka Daniela Kemiša uzstāšanās, kas notika 20.martā un Laura Valtera koncerts “Mirklī ieklausies”, kas notika 19.oktobrī. 

Joprojām saviem mēģinājumiem Jersikas tautas namu izmanto 3 Jersikas mākslinieciskās pašdarbības kolektīvi – SDK “Jersikietis”, VPDK “Latiņš” un senioru koris “Jersika”.