Aktualitātes Noderīgi Jauniešiem Kultūra
soliņš un miskaste pie ezera

Lēnām, bet jaudīgi kopš 2022.gada tapa jauniešu iniciatīvas projekts – atpūtas vietas izveide pie Līvānu ezera. Projekta ietvaros tika plānots labiekārtot Līvānu ezera krastu un radīt to patīkamu jauniešiem un visai sabiedrībai kopumā. Tika ierīkoti trīs atpūtas soliņi, ugunskura vietas un izveidotas atkritumu tvertnes, lai ezera krastā ikviens varētu atpūsties.

Līvānu pilsētas svētkos, 20.jūlijā, no 19:00 līdz 22:00 iemēģināsim jaunizveidoto vietu, organizējot dažādas aktivitātes un kopā pavadot skaistu vakaru.

Atpūtas vieta brīvā dabā tiks izmantota dažādām jauniešu vajadzībām, piemēram, sporta nodarbībām, aktīvajai atpūtai, lai jaunieši varētu uzlabot savu fizisko un mentālo veselību. Sadarbībā ar Līvānu novada pašvaldības iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, kas organizē sporta, izklaides un atpūtas pasākumus, siltajos gada mēnešos izmantosim šo labiekārtoto Līvānu ezera krastu aktivitāšu īstenošanai brīvā dabā.

Jaunieši arī turpmāk aicinās iedzīvotājus atpūtas vietas uzlabošanai un iekopšanai ik gadu.

Jaunieši paši iesaistījās soliņu tapšanā un atpūtas vietas labiekārtošanā. Liels paldies jāsaka arī sadarbības partneriem – Latvijas Jaunatnes Padomei, Līvānu dzīvokļu un komunālajai saimniecībai, MJIC "Kvartāls", Līvānu novada pašvaldībai un Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas darbiniekiem – Gunitai un Robertam! Kārtējo reizi tika pierādīts, ka sadarbojoties kopā varam radīt foršas lietas!

Labiekārtotā vieta pie Līvānu ezera pieejama ikvienam novada iedzīvotājam un viesim!