Aktualitātes Vēlēšanas
Afiša

2024. gada 8. jūnijā Latvijā notiek Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Līvānu novadā darbosies 8 vēlēšanu iecirkņi. Līvānu novada vēlēšanu komisija saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta otro daļu un Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukciju izsludina vēlēšanu iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikšanos Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

Par iecirkņa komisijas locekli var pieteikt ikvienu vēlētāju, kurš prot latviešu valodu, kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība, kurš vēlēšanās nav pieteikts par deputāta kandidātu vai nav pilnvarotā persona kandidātu saraksta iesniegšanai, kurš nav Eiropas Parlamenta, Saeimas, attiecīgās pašvaldības domes deputāts, kurš nav citas vēlēšanu komisijas loceklis vai citas iecirkņa komisijas loceklis.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir reģistrētām politiskām partijām vai reģistrētu politisko partiju apvienībām, ne mazāk kā desmit vēlētājiem (turpmāk – vēlētāju grupa), attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklim. Katra politiskā partija vai politisko partiju apvienība, vēlētāju grupa vai attiecīgās vēlēšanu komisijas loceklis katrā iecirknī drīkst izvirzīt un pieteikt ne vairāk kā septiņus kandidātus.

Iecirkņu komisiju locekļu kandidātu pieteikšanās termiņš no 2024.gada 4.marta līdz 2024.gada 3.aprīlim plkst.15:00.

Iecirkņu komisijas locekļu kandidātu pieteikumu veidlapas var saņemt:

1) Līvānu novada domes Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā (Rīgas ielā 77, Līvānos)

2) Pieteikuma veidlapa pieejama arī elektroniski:

 

Aizpildītas kandidātu pieteikumu veidlapas var iesniegt:

  • Līvānu novada domes Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā;
  • elektroniski parakstītus, nosūtot uz Līvānu novada vēlēšanu komisijas elektroniskā pasta adresi: velesanas@livani.lv
  • vai personīgi 

- vēlēšanu komisijas priekšsēdētājai Līgai Rubīnei /Domes iela 3, Līvāni, 209.kabinetā/

- vēlēšanu komisijas sekretārei Sigitai Briškai /Līvānu novada domes, 213. kabinetā/

Papildu informācija pa tālruni 29293598. Plašāka informācija par vēlēšanu norisi Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) mājaslapā www.cvk.lv.