dabas skati, projekts logo

Līvānu novada pašvaldība ir pabeigusi projekta “Aprīkojuma iegāde Sociālās aprūpes centram “Rožlejas”” (Nr. 22-03-AL21-A019.2206-000002) realizāciju.

Projekts 2022. gadā martā tika iesniegts un apstiprināts Biedrībā “Preiļu rajona partnerības” izsludinātā atklātā projektu konkursā 12. kārtā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju”.

Projekts tiek īstenots ar mērķi nodrošināt sociālās aprūpes centra "Rožlejas" klientu un darbinieku vajadzībām atbilstošu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu sniegšanu.

Rezultātā, Sociālās aprūpes centrā “Rožlejas” tika uzstādītas profesionālās veļas mazgāšanas mašīna un veļas žāvēšanas mašīna, kas ir nepieciešams lai nodrošinātu kvalitatīvu sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu. Iegādātais aprīkojums atvieglos un uzlabos SAC darbinieku ikdienas darbu un dos finansiālu ietaupījumu.

Projekta kopējais budžets - 9986,13 EUR, no kurām ELFLA finansējums - 8551,92 EUR un pašvaldības līdzfinansējums - 1434,21 EUR.

Aprīkojuma piegādi un uzstādīšanu veica SIA “Prolux”.

Logo dažadi

 

veļamašīna
velas mašīnu strādnieki transportē
veļas žāvētājs

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm