Aktualitātes

Aicinām izmantot Eiropas Savienības apmaksātas individuālas konsultācijas lauksaimniecības vai mežsaimniecības nozarē iesaistītajām juridiskām vai fiziskām personām, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašniekiem vai tiesiskiem valdītājiem!

PASĀKUMA MĒRĶIS ir veicināt individuālu konsultāciju saņemšanu par meža apsaimniekošanu, klimata pārmaiņu ietekmi, par saimniecības, uzņēmuma vai ieguldījuma ekonomisko un ekoloģisko rādītāju uzlabošanu, kā arī nekaitīgumu klimatam un noturību pret klimata pārmaiņām.

ATBALSTA INTENSITĀTE ir 100%.

Maksimāli pieejamais finansējums vienam pretendentam: EUR 3000.

 

EKONOMIKAS piedāvājums:

 • biznesa plānu izstrāde, veidojot jaunu uzņēmumu vai plānojot esošā attīstību;
 • kredītpieteikumu sagatavošana, aizņēmumu saņemšanai no bankām;
 • projektu izstrādi ES fondu atbalsta saņemšanai, t.sk. cenu aptauju tehnisko specifikāciju sastādīšanu un piedāvājumu atbilstības izvērtēšanu.

Lauksaimniecības uzņēmumiem, kuriem ieņēmumi no lauksaimniecības nepārsniedz EUR 30 000,00 šo pakalpojumu izmaksas 2024. un 2025.gadā tiek pilnā apmērā tiek finansētas no ES līdzekļiem, ja saimniecība LLKC pakalpojumiem jau nav pārsniegusi maksimāli pieejamo ES finansējumu 3000 EUR apmērā (atbalsts pieejams no 2015.gada, summējas ekonomikas, augkopības, lopkopības un mežsaimniecības pakalpojumiem).

 

AUGKOPĪBAS speciālisti nodrošina ar informāciju augkopības nozarē piedāvājot:

 • konsultācijas un ieteikumu sniegšanu kultūraugu audzēšanā, lauku apsekošanā;
 • kultūraugu mēslošanas un augu aizsardzības plānu sastādīšanā;
 • augu maiņas plāna un lauku vēstures sastādīšanā;
 • platībmaksājumu pieteikumu sagatavošanā ES atbalsta saņemšanai;
 • bioloģiskām lauksaimniecībām sertifikācijas dokumentācijas sagatavošanā.

Lauksaimniecības uzņēmumiem šo pakalpojumu izmaksas 2024. un 2025.gadā tiek pilnā apmērā tiek finansētas no ES līdzekļiem, atbalsts pieejams kopš 2015.gada, summējas ekonomikas, augkopības, lopkopības un mežsaimniecības pakalpojumiem (izņemot konsultācijas un ieteikumu sniegšanu kultūraugu audzēšanā, lauku apsekošanu).

 

LOPKOPĪBAS speciālists nodrošina ar informāciju lopkopības jautājumos, sniedzot dažādas konsultācijas:

 • kā ar mazākiem izdevumiem palielināt produktivitāti lopkopības nozarē;
 • uzskaites žurnālu (kūtsmēslu uzskaites žurnālu, piena uzskaites žurnālu, kā arī atskaišu par F-gāzēm utml.) sagatavošanu;
 • piedāvājam lopbarības analīžu noņemšanu un barības devu aprēķināšanu.

Lauksaimniecības uzņēmumiem šo pakalpojumu izmaksas 2024. un 2025.gadā tiek pilnā apmērā tiek finansētas no ES līdzekļiem, atbalsts pieejams kopš 2015.gada, summējas ekonomikas, augkopības, lopkopības un mežsaimniecības pakalpojumiem (izņemot labaratoriju analīzes, kuras apmaksā pasūtītājs).

 

MEŽSAIMNIECĪBAS konsultanti nodrošina sekojošus pakalpojumus:

 • meža īpašumu apsekošanu;
 • augošu koku novērtēšanu galvenajā cirtē;
 • atzinumu izsniegšanu par aizsargājamiem meža biotopiem un putniem;
 • apsaimniekošas ieteikumu sniegšanu.

Mežsaimniecības konsultanti pieejami Preiļu mežniecības telpās Mežsātas, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV 5301, tālr.26410476, 29147720.

 

Lauksaimniecības uzņēmumiem šo pakalpojumu izmaksas 2024. un 2025.gadā tiek pilnā apmērā tiek finansētas no ES līdzekļiem, atbalsts pieejams kopš 2015.gada, summējas ekonomikas, augkopības, lopkopības un mežsaimniecības pakalpojumiem (izņemot labaratoriju analīzes, kuras apmaksā pasūtītājs).

Aicinām sekot līdzi informācijai mājas lapās www.llkc.lv un www.laukutikls.lv, kā arī UZŅĒMĒJDARBĪBAS speciālista regulāri sniegtajai informācijai Facebook profilā “LLKC Preiļu birojs”, kur uzņēmējiem un interesentiem tiek piedāvāti dažādi apmācību kursi, kas tiek finansēti no Eiropas Savienības līdzekļiem un arī apmācības ar līdzdalības maksājumiem, kā arī cita veida apmācības. Pieejams konsultatīvais un informatīvais atbalsts lauku jauniešiem uzņēmējdarbības uzsākšanai veicināšanai.

 

Visu nozaru uzņēmumiem un nodokļu maksātājiem piedāvājam grāmatvedības pakalpojumus:

 • Pastāvīga grāmatvedības kārtošana saskaņā ar noslēgto līgumu;
 • Nodokļu deklarāciju un gada pārskatu sastādīšana.

Grāmatvedības klientiem pieejama bezmaksas tiešsaites vietne rēķinu izrakstīšanai. Pieejamas konsultācijas aktuālajos grāmatvedības jautājumos, grāmatvedības organizācijas dokumentu izstrādē un ieteikumi grāmatvedības uzskaites sistēmu ieviešanā. Izmantojiet Jums ērtāko saziņas vietni_ www.llkc.lv., www.laukutikls.lv vai piesekojiet Facebook profilam “LLKC Preiļu birojs”.

Kopā spējam vairāk!

Preiļu birojs Raiņa bulvāris 21B, Preiļi, LV-5301, tālr.6590575

 

Afiša