Aktualitātes Noderīgi Satiksme Vide
apsnidzis ziemās lauku ceļš

Informējam, ka, iestājoties pastāvīgam salam, darbību beidz 2023. gada 21. decembra rīkojums “Par pagastu ceļu slēgšanu klimatisko apstākļu dēļ”!

Ar 21.decembri uz šķīdoņa laiku Līvānu novadā nolemts slēgt kustību transportam ar kopējo masu – lielāku par 3,5 t, 5,0 t, 7,0 t,  8,0 t vai 10,0 t (atkarībā no ceļa stāvokļa) uz pagasta nozīmes ceļiem Līvānu novada Turku, Rožupes, un Jersikas pagastos, uzstādot masas ierobežojuma Nr. 312 ceļa zīmes. Iespējama atsevišķu ceļu slēgšana visam autotransportam un traktortehnikai, izņemot operatīvo transportu. Uz ierobežojumu laiku netiks izsniegtas nekāda veida atļaujas.

Vairāk informācijas iespējams iegūt zvanot uz tālruņa numuru 65307273, kā arī vēršoties attiecīgajā pagasta pārvaldē:

Jersikas pagasta pārvalde 29550782;

Turku pagasta pārvalde 28619485;

Rožupes pagasta pārvalde 26543575.