Aktualitātes
Lauku ceļš ziemas periodā

No 2024.gada 22.februāra uz laiku nolemts slēgt kustību transportam ar kopējo masu lielāku par 3,5 t, 5,0 t, 7,0 t, 8,0 t vai 10,0 t (atkarībā no ceļa stāvokļa) uz pagasta nozīmes ceļiem Līvānu novada Jersikas, Rožupes, Rudzātu, Sutru un Turku pagastos.

Vairāk informācijas iespējams iegūt zvanot Līvānu novada pašvaldības ceļu inženierim uz tālruņa numuru 26567415, kā arī vēršoties attiecīgajā pagasta pārvaldē:

  • Jersikas pagasta pārvalde 65329542;
  • Rožupes pagasta pārvalde 65329456;
  • Rudzātu pagasta pārvalde 65326333;
  • Sutru pagasta pārvalde 65329150;
  • Turku pagasta pārvalde 65326251.

 Kā informē VSIA Latvijas Valsts ceļi Komunikācijas daļa un Satiksmes informācijas centrs, šķīdoņa laikā autovadītājiem un pārvadātājiem jārēķinās, ka ceļi var būt grūtāk izbraucami, kā arī tiek ieviesti transportlīdzekļu masas 10 tonnu ierobežojumi.

Patlaban ierobežojumi ir jau vairāk nekā 460 valsts autoceļu posmos ar grants segumu: Kurzemē 147 posmos, Latgalē – 144, Kurzemē – 122. Karte ar posmiem, kur ieviesti ierobežojumi, ir pieejama ŠEIT.

Tikai valsts ziemeļaustrumu daļā grants ceļi vēl ir sasaluši un var būt slideni. Taču, turpinoties atkusnim, arī tur grants segumi zaudēs nestspēju un tiks ieviesti masas ierobežojumi.

Atkusnī, kad uz ceļiem nonāk liels ūdens daudzums, uz autoceļiem ar grants segumu iestājas šķīdonis – pārmitrināts grants segums zaudē nestspēju un braukšanas apstākļi pasliktinās. Lai nestspēju zaudējušie autoceļi netiktu neatgriezeniski sabojāti, uz tiem ievieš autotransporta masas ierobežojumu – tiek liegta pārvietošanās transportam kas smagāks par 10 tonnām.

Uzturēšana

Grants autoceļu uzturēšanas darbus šķīdoņa laikā nav iespējams veikt – uzbraucot ar smago tehniku uz pārmitrināta, nestspēju zaudējuša ceļa, tas tiks sabojāts vēl vairāk. Uzlabot grants ceļa stāvokli var tikai tad, kad tas ir apžuvis.

LVC speciālisti visā valsts teritorijā seko līdzi ceļu stāvoklim un, tiklīdz to nestspēja atjaunojas tiek veikti uzturēšanas darbi un noņemti masas ierobežojumi.

Atļaujas

Atļaujas kravu izvešanai šķīdoņa laikā netiek izsniegtas, satiksmes ierobežojumu ievērošanu kontrolē Valsts policija. Bez ierobežojumiem šķīdonī atļauts braukt operatīvajam un sabiedriskajam transportam, svaigpiena pārvadātājiem, kā arī transportam, kas izved kritušus lopus.

Transporta masas ierobežojumi šķīdoņa laikā ir vispāratzīta prakse, un to īsteno arī citās valstīs ar līdzīgiem klimatiskiem apstākļiem. Latvijas īpatnība ir tā, ka no visa valsts pārziņā esošā autoceļu tīkla vairāk nekā puse ir ceļi ar grants segumu, pārsvarā tie ir vietējās nozīmes ceļi ar nelielu satiksmes intensitāti.

Pamanot, ka kāds ceļa posms ir zaudējis nestspēju, aicinām informēt par to VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC), zvanot uz diennakts informatīvo tālruni 80005555. Vairāk informācijas par šķīdoni uz grants ceļiem ir šeit: https://lvceli.lv/buj/pavasara-skidonis/grants-celi/.