Sociālais atbalsts
Eisopas Savienības Sociālā fonda logo

Biedrība “Baltā māja” 2020. gada nogalē uzsāka projekta “Sabiedrībā balstīti sociālie pakalpojumi  bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Līvānu novadā” (projekta līguma Nr.9.2.2.3/20/A/003) realizāciju un tā darbība turpinās arī pašlaik, šīs vasaras karstajās dienās. Projektā tiek nodrošināti sociālie rehabilitācijas  pakalpojumi Līvānu novada 23 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir noteikta invaliditāte.

Sociālās rehabilitācijas pakalpojumus projekta dalībnieki – bērni ar īpašām vajadzībām saņem atbilstoši viņu individuālajos rehabilitācijas plānos noteiktajam. Šos plānus sastāda un sadarbībā ar speciālistiem sagatavo sociālais darbinieks un    sociālais rehabilitētājs. Atbilstoši rehabilitācijas plāniem  projekta dalībnieki   saņem individuālas sociālās rehabilitācijas konsultācijas, kuras  sniedz speciālisti: logopēds, psihologs, ergoterapeits, mākslas terapeits un  mūzikas terapeits.  Visu  speciālistu darbs ir atzinīgi novērtēts ne vien no bērnu puses, bet sasniegtos uzlabojumus veselībā atzinīgi vērtē arī bērnu vecāki. Piemēram, nodarbības mākslas terapeita vadībā ar krāsām palīdz bērniem izteikt savas emocijas, palīdz noņemt stresu, mazināt negatīvās emocijas. Savukārt nodarbībās pie mūzikas terapeita  tiek veicināta bērna  spējas rast līdzsvaru starp savu iekšējo pasauli un sabiedrības prasībām, tiek spēcināta bērna pašizpausme un pašapziņa, tiek vairota ticība savam spēkam un spējām, uzlabotas prasmes strādāt komandā, uzklausīt un ieklausīties. Logopēda un ergoterapeita  nodarbības ir ļoti nepieciešamas lielākajai daļai projekta dalībnieku funkcionālo traucējumu mazināšanai vai novēršanai.

Projekta dalībniekiem tiek nodrošināti vēl arī  vairāki citi sociālās rehabilitācijas pakalpojumi. Preiļos notiek silto smilšu nodarbības un dabas vides estētikas nodarbības, kuras nodrošina biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis””. Silto smilšu iekārta veicina roku pirkstu, pēdu un visa ķermeņa dabīgu masāžu, nodrošina sīkās muskulatūras stimulāciju. Labvēlīgi tiek ietekmēts bērnu balsta un kustību aparāts, imūnā sistēma un citi organisma pašregulācijas procesi, kas veicina saglabāt un uzlabot veselību.  Projekta ietvaros katram projekta dalībniekam – bērnam ar īpašām vajadzībām, tiek nodrošināts arī  fizioterapeita pakalpojums.

Tāpat katru darba dienu pēcpusdienās projekta dalībniekiem- bērniem ar funkcionāliem ir nodrošināta iespēja apmeklēt Dienas aprūpes centru, kur iespējams  pilnveidot sociālās prasmes, uzlabot funkcionālās spējas un saturīgi pavadīt brīvo laiku. Dienas centra speciālais pedagogs un aprūpētāja bērniem  nodrošina  atbalstu un gādā par  labsajūtu veicinošu noskaņojumu, kopā tiek spēlētas galda spēles, zīmēts, darināti radošie darbi, svinēti svētki.

Projekta ietvaros notiks arī 6 izglītojošās nodarbības projekta dalībnieku – bērnu,  vecākiem, aizbildņiem vai audžuģimenēm. Jūnijā mēneša nogalē notika pirmā nodarbība, to vadīja psiholoģe Sarmīte Jaševa. Nodarbību dalībnieces tika aicinātas sabalansēt savas ikdienas un svētku dienas.  Lektore aicināja  ne tikai pilnībā visu  laiku veltīt saviem bērniem ar īpašām vajadzībām, bet mācīties atrast mirkli arī sev, padomāt par savām vajadzībām, ielūkoties savās vēlmēs un sapņos.

Visu projektā paredzēto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana turpināsies  līdz  2021. gada decembra nogalei.