Aktualitātes
Attēls ar ceļu šķīdoņa laikā

Pamatojoties uz 2016.gada 19. janvāra Ministru Kabineta noteikumiem Nr.42 „Kārtība, kādā aizliedzama vai ierobežojama satiksme”, ar 2022. gada 18.februāri uz šķīdoņa laiku nolemts slēgt kustību transportam ar kopējo masu lielāku par 3,5 t, 5,0 t vai 7,0 t (atkarībā no ceļa stāvokļa) uz pagasta nozīmes ceļiem Līvānu novada Turku, Rožupes, Sutru, Rudzātu un Jersikas pagastos.

Transporta kustība tiks ierobežota, uzstādot attiecīgās ceļa zīmes transporta kopējās masas ierobežojumam 7,0 t, 5,0 t vai 3,5 t. Iespējama atsevišķu ceļu slēgšana visam auto transportam un traktortehnikai, izņemot operatīvo transportu.

Transportlīdzekļu sezonālā maksimālās masas ierobežojumu ieviešana pašvaldības autoceļiem ir piespiedu pasākums, kas ļauj novērst šo ceļu masveida sabrukumu rudenī, kad, ceļa segai pārmitrinoties, samazinās tās nestspēja. Īpaši krasi nestspēja samazinās ekspluatācijas laiku nokalpojušām segām un ceļu posmiem, kuru pamatne ir mālaina un putekļaina grunts.

Līvānu novada pašvaldība aicina kravu pārvadātājus (mežu izstrādātājus, zemniekus) plānot kravu izvešanu, ņemot vērā augstāk minētos ierobežojumus. Uz ierobežojumu laiku nekāda veida atļaujas netiks izsniegtas. Ierobežojumu ievērošanu kontrolēs Valsts policija.

Papildus informāciju var saņemt pa tālr. 65307273, 29359849, e-pasts: ainars.skromans@livani.lv.