Aktualitātes
Afiša

Ir noslēgusies gadskārtējā Preiļu novada pašvaldības un Līvānu novada pašvaldības mazo grantu projektu konkursa vērtēšana.

Projektu konkursā “Iedzīvotāji veido savu vidi” šogad tika iesniegti 38 projektu pieteikumi, apstiprināti – 26 projekti. 18 projekti Preiļu novadā par kopējo finansējumu 11568,05 EUR apmērā un 8 projekti Līvānu novadā par 4797,82 EUR. Preiļu novadā varēja piešķirt finansējumu lielākam pretendentu skaitam kā plānots, jo ne visi iesniedzēji projektā paredzēja maksimālo atļauto finansējuma summu 700,00 EUR, kā arī bija naudas atlikums no pagājušā gada. Arī Līvānu novadā visi projekti neparedzēja maksimālo pieejamo finansējumu, tāpēc varēja apstiprināt vairāk pieteikumu, tomēr uz nākamo gadu paliks neiztērēti 102,18 EUR.

Projektus vērtēja komisija, kuras sastāvā bija četri Viduslatgales pārnovadu fonda uzraudzības padomes apstiprināti komisijas locekļi, projektus vērtēja arī katras pašvaldības pārstāvis. Vērtēšana notika pēc administratīvajiem, kvalitātes un finanšu kritērijiem, kuri uzskaitīti projektu konkursa nolikuma 32. un 34. punktos.

Komisija ņēma vērā, lai finansējums tiktu piešķirts gan pilsētām, gan pagastiem, tomēr izšķiroša bija atbilstība vērtēšanas kritērijiem.

2024. gadā savas ieceres varēs īstenot 13 biedrības un 13 iedzīvotāju iniciatīvas grupas.

Apstiprinātie projekti Līvānu novadā

 

Līvānu novads

Nr.

Projekta iesniedzējs

Projekta nosaukums

Pieprasītā summa

Apraksts

1.

Biedrība “Baltā māja”

“Par mums-par latgaliešiem”

700,00

Izglītojoši pasākumi Līvānu novada iedzīvotājiem par Latgales kultūru un vēsturi-3 izglītojošas lekcijas/nodarbības; “Izzinošs pārgājiens pa Līvāniem”;  radošo darbu izstāde.

2.

LSK Latgales komitejas Līvānu novada nodaļa

“Radošā darbnīca - “Tekstila otrreizējās izmantošanas iespējas”

184,00

Radošās darbnīcas nodarbības ,kurās dalībnieki apgūs otrreizēji lietota tekstila izmantošanu, izstāde un projekta prezentācija.

3.

Rožupes pamatskolas folkloras kopas “Rūžupeite” dalībnieku vecāku IG

“Kalēja amata iepazīšana”

650,00

Izglītojošas nodarbības par Latvijas etnogrāfisko rotu vēsturi, tiks iegādātas  folkloras kopas ,,Rūžupeite” dalībniekiem saktiņas.

4.

B-a "Līvānu novada vieglatlētikas klubs"

“Veselības veicināšanas un pašsajūtas uzlabošanas sporta nodarbību organizēšana Līvānu novada iedzīvotājiem”

669,29

Tiks organizēti atklātā tipa treniņi, tiks iegādāts trūkstošais inventārs vispārattīstošo treniņu organizēšanai-pildbumbas un Bulgāru somas (maisi).

5.

IIG "Mēs Rudzātiem"

“Ambulances ēkas pārkrāsošana”

700,00

Ambulances ēkas sienu pārkrāsošana Rudzātu centrā.

6.

IIG "Bērni-sabiedrības nākotne"

“Āra nodarbību klases izveide Līvānu pirmskolas izglītības iestādē “Rūķīši”, Avotu ielā 2”

700,00

Tiks Izveidota āra nodarbību klase-iegādāsies 5 bērnu galdus ar soliem.

7.

B-a "riktīgi NAISS"

“Ūtro daļa-Latgaliskums, kas rit jaunatnes dzīslās”

700,00

Latgales zilo ezeru zemes iepazīšana ar laivām un sup dēļiem, foto konkurss “Mana Latgale”, Latgales danču apgūšanas nodarbība.

8.

Ivonna Lazareva

“Maznodrošinātu un daudzbērnu ģimeņu radošas darbnīcās sava talanta veicināšanai”

494,55

Nodarbības bērniem dažādos vizuālās mākslas veidos-glezniecībā, veidošanā, dizainā, kompozīcijā.

 

Apstiprinātie projekti Preiļu novadā

 

Preiļu novads

Nr.

 

Projekta iesniedzējs

Projekta nosaukums

Pieprasītā summa

Apraksts

1.

IIG “Aglonas radošie jaunieši”

Tautas velosporta svētki “Ar veļiku pa Aglyunu 2024”

600,00

Velosporta svētki “Ar veļiku pa Aglyunu 2024”

2.

Galēnu Kultūrvēstures biedrība

“Putnu plenērs”Vides dizaina uzlabošana Galēnu parkā.

645,00

Galēnu parkā tiks uzstādīti pieci lielizmēra (putna izmērs 100 x 2500 cm) vides mākslas objekti, “Putnu plenēra” diena.

3.

Lāsma Ruzģe

“Izglītojoši attīstoša vide bērniem Vārkavas pamatskolā”

672,30

Vārkavas pamatskolas gaiteņos tiks izlīmētas laminētas izglītojošas grīdas uzlīmes.

4.

B-a "Vārkavas novada pensionāri"

“Vasaras saulgriežu svētki Rožkalnos”

 700,00

Saulgriežu svētku svinēšana-dabas spēku rituāli, dabas velšu izmantošana veselībai u.t.t.

5.

IIG "Veidojam savus Riebiņus"

“Atpūtas sēdvietas”

700,00

Tiks izgatavot un uzstādīti 3 soliņi Riebiņu ciematā.

6.

IIG "Aglonas 29"

“Daudzdzīvokļu mājas Aglonas ielā 29 iekšpagalma labiekārtošana”

692,00

Tiks izgatavoti un uzstādīti liels galds pie pagalmā esošajiem soliem un mazs galds ar soliem bērniem, kā arī tiks atjaunots esošo soliņu vizuālais stāvoklis Preiļos, Aglonas ielas 29 iekšpagalmā.

7.

IIG “RTRIT jaunieši"

“Lai top!”

700,00

Tiks labiekārtota RTRIT teritorija-uzstādīs un rekonstruēs 3 soliņus, izgatavos vismaz 5 puķu-zaļumu kastes. Izaudzētos zaļumus, būs iespējams izmantot pārtikā, ēdienu gatavošanā. Tiks organizēta sēklu papīra pagatavošanas meistarklase.

8.

B-a "Nīdermuižas draudze"

“Pelēči-stāstu ciems”

491,00

Pelēču ciema izveide par stāstu ciemu-tiks savākti iedzīvotāju stāsti, izveidoti un izvietoti  QK, organizēti ielu svētki, folkloras kopas ‘’Pelēči’’ jubilejas svinību organizēšana.

9.

IIG "LAI TOP"

“Āra skatuves izbūve”

700,00

Preiļu pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” teritorijā tiks izbūvēta āra skatuve (17,9m2)  ,tiks nodrošināat āra skatuves pieejamību personām ar kustību traucējumiem.

10.

B-a "Saulrozītes"

“Sporta pasākums “Pēterdienas netradicionālās sporta spēles Sīļukalnā””

700,00

Sporta pasākums Sīļukalna sporta laukumā.

11.

Kastīres ciemata IIG

“Dzīvojam droši!”

653,75

Tiks demontēta gāzes iekārta (Liepu 6, Kastīre,Rušonas pag.), tās vietā tiks izveidota mašīnu stāvvieta.

12.

B-a "Sabiedriskais centrs "Līči"”

“Ignata Beča piemiņas vietas labiekārtošana”

700,00

Tiks labiekārtota militārā darbinieka Ignata Beča piemiņas vieta Preiļu pagasta Litavniekos.

13.

B-a "Sabiedriskais centrs "Aizkalne""

“Flokšu dārza svētki Jasmuižā”

700,00

Tiks turpināta Dārza svētku tradīcija Aizkalnes pagastā-„Flokšu dārza svētki” ,mūziķa Kaspara Markševica koncerts, lekcija par flokšu šķirnēm.

14.

Pelēču IIG "Jauda"

“Par sakoptu vidi Pelēču purva takā”

690,00

Tiks uzlabota Pelēču purva takas vide-uzstādīta āra biotualete, izgatavos lielāka tilpuma atkritumu urnu.

15.

Riebiņu novada b-a "Atspulgs L"

“Veidosim nākotni kopā”

700,00

Pasākuma ’’Ķimenes ceļš no lauka līdz galdam’’ noorganizēšana Preiļos, Goda saimnieču diena’’ noorganizēšana Stabulniekos.

16.

B-a "Jaunvide"

“Putni sauc”

550,00

Sniegs laivošanas pieredzi bērniem un jauniešiem, laivojot ar kanoe laivām vai SUP dēļiem pa Dubnas upi posmā Arendole – Vecvārkava. Izglītos un rosinās pētīt dažādas putnu sugas un to balsis. Ievāks datus – video, audio un foto failus ar apkārtnē sastaptajiem putniem.

17.

IIG "Mēs-Vārkavai!"

“Draugos ar darbu un sportu”

324,00

Sakopt futbola laukumu Vārkavā un sarīkot sporta svētkus.

18.

B-a "Ģimeņu atbalsta centrs “Enģeļtaure"”

(ar nosacījumu)

“Saunas pagastā meklē, rada, kopā dara!”

650,00

Organizēt Saunas pagasta iedzīvotāju kopienas saliedēšanas, sadraudzības pasākumu, kura laikā ieplānotas kultūras, vēstures un sporta aktivitātes.

 

Konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi” organizē un projektu ieviešanu administrē nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds” par Preiļu novada pašvaldības un Līvānu novada pašvaldības piešķirtajiem līdzekļiem.