2021.gada 25.februāra Līvānu novada domes sēdē tika izskatīts jautājums par Līvānu novada vēlēšanu iecirkņus 2021.gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās. Ņemot vērā Covid - 19 izplatību un esošo epidemioloģisko situāciju, Līvānu novada dome lēma neatvērt vēlēšanu iecirkni Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestādē "Rūķīši", Rīgas iela 13, Līvānos, bet tā vietā atvērt vēlēšanu iecirkni jaunā vietā – Multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā “Kvartāls”, Lāčplēša ielā 28, Līvānos. Pārējo vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietas netika mainītas.

Apstiprināti šādi vēlēšanu iecirkņi Līvānu novadā:

  • Nr.709, Līvānu novada Kultūras centrs, Rīgas ielā 105, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316;
  • Nr.710, J. Graubiņa Līvānu Mūzikas un mākslas skola, Raiņa ielā 4, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316;
  • Nr.711, Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “Kvartāls”, Lāčplēša ielā 28, Līvānos, Līvānu novadā, LV-5316;
  • Nr.712, Rožupes kultūras nams, Rožupē, Rožupes pagastā, Līvānu novadā, LV-5327;
  • Nr.713, Turku pagasta pārvalde, Zundānos, Turku pagastā, Līvānu novadā, LV-5312;
  • Nr.716, Jersikas tautas nams, Upeniekos, Jersikas pagastā, Līvānu novadā, LV-5315;
  • Nr.719, Rudzātu pagasta bibliotēka, Miera ielā 1, Rudzātos, Rudzātu pagastā, Līvānu novadā, LV-5328;
  • Nr.725, Sutru pagasta pārvalde, Uzvaras ielā 5, Sutros, Sutru pagastā, Līvānu novadā, LV-5334.