Izglītība Sports
Foto kolāža: meitenes dejo uz laukuma un medaļa

Astoņpadsmito reizi PII “Rūķīši” notika Mazās olimpiskās spēles. Šogad piedalījās 250 mazie olimpieši no Rudzātiem, Rožupes, Jersikas, Līvānu 1. vidusskolas, PII “Rūķīšiem” –“Jautrie zaķēni”, “Pienenītes”, “Pūcītes”, “Zīļuki”, “Lāčuki”, “Saulstariņi”, “Mārītes”, “Skudriņas”, “Margietiņas” “Taurenīši”, “Cālīši”, “Kamenītes”, “Pasaciņa”, “Knīpas un Knauķi”, “Mazputniņi”, “Magonītes”.  Spēka vārdu uzrunu un sveicienu no meža zaķīša nodeva klātesošajiem Līvānu novada domes priekšsēdētāja vietniece Ginta Kraukle. Ar skaistu deju uzvedumu visus dalībniekus sveica “Deju studijas 27” meitenes, kuras bērnībā apmeklēja  PII “Rūķīši” .

Sporta skolotājs Vjačeslavs Grigorjevs bija sagatavojis jaunu formātu šīm spēlēm. Katra grupiņa saņēma maršruta lapu ar desmit uzdevumiem. Visi divdesmit uzdevumi bija izvietoti PII “Rūķīši” teritorijā. Uzdevumi bija šādi: izpildīt 10 izklupienus, saliekt un iztaisnot rokas pret solu, noskriet 5 mazus aplīšus, lēcieni no vietas, minēt mīklas, saskaitīt ābolus, nosaukt visus gadalaikus, dziedāt dziesmiņu “Kur tu teci gailīti”, sasist plaukstas apgriezties ap sevi, noliekties un piecas reizes pastiepties, noskaitīt dzejoli Saulīt silta, māmiņ” jauka, no bundžām uzsliet pili, izpildīt 10 lēcienus, uzkāpt kalniņā, atbildēt uz jautājumu Ko svinēsim pēc piecām dienām?, iešana pa čūsku, atbildēt uz jautājumu Cik dienas nedēļā ejam uz dārziņu?, saskaitīt cik nojumes ir dārziņā, trāpīt bumbu grozā, lekt ar lecamauklu, izpildīt desmit pietupienus.

Nepilnas stundas laikā visi uzdevumi tika veikti. Tad pienāca brīdis saņemt medaļas, saldējumus un cepumus. Visu apbalvošanai nepieciešamo sagādāja Līvānu novada pašvaldība, JIC “Kvartāls” un SIA Saltums-2. Paldies sporta skolotājam Vjačeslavam Grigorjevam, PII “Rūķīši” administrācijai, medmāsiņai, visām audzinātājām, auklītēm, pavadošajam personālam un mazajiem olimpiešiem par izdevušos pasākumu.

Uz tikšanos nākamgad!