Aktualitātes Kultūra
Pilsētas svētku tirdziņš 2019

Līvānu pilsētas svētku tirdziņš šogad būs 23. jūlijā. Aicinām tirgotājus pieteikt dalību.

 

Dienas tirgus - 2022.gada  23.jūlijā no plkst. 9:00 līdz 16:00

Nakts tirgus - 2022.gada  23.jūlijā no plkst. 20:00 līdz 2022.gada 24.jūlija 06:00

Tirgus  norises vieta – Līvānu pilsētas pussalas zaļā zona (paralēli Domes ielai 1, Līvāni).

Pieteikties dalībai Tirgū  var līdz 2022. gada 15. jūlijam.

Caurlaides- tiek izsniegtas tirdzniecības dienā pie iebraukšanas punkta, atbilstoši tirgotāja pieteikumam.

Elektrības pieslēguma vajadzības gadījumā  tirgus dalībniekiem pašiem jānodrošina savām vajadzībām nepieciešamās elektroenerģijas padeves ierīces (piem. ģeneratori).

Atbildīgās personas par Tirgus norisi ir Līvānu novada pašvaldības Nekustamo īpašumu un vides pārvaldības nodaļas vadītājas vietniece vides pārvaldības jomā Gunita Vaivode (tālr. 29231055, e-pasts: gunita.vaivode@livani.lv).