Aktualitātes
Pabalsts

No 2022.gada 21.novembra līdz 28.decembrim Līvānu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām ar 1. un 2. invaliditātes grupu, bērniem ar invaliditāti, politiski represētajām personām un aizgādņiem tiks izmaksāts ikgadējais Ziemassvētku pabalsts 30 EUR apmērā.

Iesnieguma veidlapa Ziemassvētku pabalsta saņemšanai pieejama Līvānu novada pašvaldības mājaslapā, izdrukātā veidā - Līvānu novada Klientu apkalpošanas centrā un pagastu pārvaldēs. Lai saņemtu pabalstu, aizpildītam iesniegumam jāpievieno nepieciešamās dokumentu kopijas, jānorāda bankas konta numurs.

No 21. novembra iesniegumu, uzrādot nepieciešamos dokumentus, jāiesniedz Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā vai pagastu pārvaldēs (Jersikas pagasta pārvalde 65329542; Rožupes pagasta pārvalde 65329456; Rudzātu pagasta pārvalde 65326333; Sutru pagasta pārvalde 65329150; Turku pagasta pārvalde 65326251).

Neskaidrību gadījumā zvanīt uz klientu apkalpošanas centru pa tālr. 66954906 vai tuvāko pagasta pārvaldi.

Lai saņemtu pabalstu personai nepieciešams uzrādīt:

  • personu apliecinošu dokumentu,
  • invaliditāti apliecinošu dokumentu,
  • represētajiem – apliecību par represētā statusu,
  • aizgādņiem – saskaņā ar Līvānu novada bāriņtiesas informāciju.

Pabalstu var saņemt personīgi vai pilnvarota persona, uzrādot augstāk minētos dokumentus un derīgu pilnvaru.

Pieteikumus aicinām sūtīt uz e-pastu: pasts@livani.lv

Iesniegums pieejams šeit: