Aktualitātes

Atkāroti informējam, ka sadzīves atkritumus aizliegts izmest šķiroto atkritumu savākšanas punktos. Šķiroto atkritumu punkti (Robežu, Stadiona, Meža un Krasta ielās) ir paredzēti tikai šķirotajiem atkritumiem (skatīt zemāk informatīvo materiālu par atkritumu šķirošanu).

Diemžēl uz šo brīdi viss šķiroto atkritumu konteineru saturs tiek nodots kā sadzīves atkritumi, kas ir papildus izmaksas un slogs.

Gribam vērst uzmanību uz to, sadzīves atkritumi jāievieto tikai sadzīves atkritumu konteineros.

Katra mājsaimniecība ir atbildīga par saviem saražotajiem sadzīves atkritumiem, noslēdzot lūgumu ar apsaimniekotāju un iegādājoties konteineru vai marķētos maisus.

Pirms atkritumu ievietošanas šķirošanas konteineros, lūgums rūpīgi izpētīt iepakojuma marķējumus, kā arī uzrakstus, uzlīmes uz šķirošanas konteineriem.

Brīdinām, ka par Līvānu novada domes saistošo noteikumu Nr.6 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi Līvānu novadā” neievērošanu, atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma 43.pantam var piemērot naudas sodu.

Ja esat piefiksējis pārkāpumu, sazinieties ar Līvānu novada Pašvaldības policiju pa tālr. 22022992.