Aktualitātes
Afiša

Līdz 14.jūnijam aicinām pieteikt pretendentus augstākā Līvānu novada apbalvojuma – Līvānu Goda pilsonis – piešķiršanai 2024.gadā.

Par Līvānu Goda pilsoni var kļūt ikviens vietējā sabiedrībā zināms cilvēks, kurš devis nozīmīgu ieguldījumu Līvānu novada attīstībā vai veidojis pozitīvu Līvānu novada tēlu Latvijā un/vai ārvalstīs.

Lai pieteiktu kandidātu, iedzīvotājiem līdz 2024.gada 14.jūnijam plkst.15.30 ir jāiesniedz iesniegums Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Rīgas ielā 77, Līvānos. Iesniegumā brīvā formā jāapraksta pretendenta sasniegumi un nopelni, kā arī jāsniedz pretendenta un pieteicēja kontaktinformācija. Iesniegums jāparaksta vismaz 10 novada iedzīvotājiem (ar paraksta atšifrējumu), kuri ir pilngadīgi un deklarēti Līvānu novadā. Pretendentus var pieteikt arī valsts un pašvaldības iestādes un nevalstiskās organizācijas.

Apbalvojums tiks pasniegts šī gada 20.jūlijā – Līvānu pilsētas svētku ietvaros. Līvānu Goda pilsonim pasniedz piemiņas velti – sudraba nozīmīti ar Līvānu novada simboliku, kā arī piešķir naudas balvu 500,00 EUR apmērā (pirms nodokļu nomaksas).

Papildus informāciju varat saņemt, zvanot pa tālruni 65307270 (Līvānu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa), e-pasts: kristine.birzaka@livani.lv.