Afiša

Līvānu novada pašvaldība aicina līdz 13. oktobrim pieteikt apbalvojumam “Līvānu novada domes Atzinības raksts” cilvēkus, ar kuriem varam lepoties, kuri devuši ieguldījumu novada attīstībā vai palīdzējuši līdzcilvēkiem.

Brīvas formas pieteikumā jāiekļauj šāda informācija: izvirzāmā kandidāta vārds, uzvārds, nodarbošanās, dzīvesvieta, kontaktinformācija; kandidāta dzīves gājuma aprakstus un izvirzīšanas motivācija; kandidāta pieteicēja (pieteicēju) kontaktinformācija.

Apbalvojums var tikt piešķirts nominācijās “Sabiedriskais darbs”, “Izglītība”, “Kultūra”, “Sports”, “Medicīna”, “Labdarība”, ”Mecenātisms”, “Pašaizliedzīga rīcība”, “Uzņēmējdarbība” (apakšnominācijas “Gada uzņēmējs”, “Lauku uzņēmējs”, “Jaunais uzņēmējs”). Kandidātus var izvirzīt Līvānu novada domes deputāti, domes komitejas, komisijas, valsts un pašvaldību institūcijas, Līvānu novadā reģistrētas juridiskas personas, biedrības, nodibinājumi vai iedzīvotāji (ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Līvānu novada administratīvajā teritorijā un kuri parakstījuši iesniegumu, norādot paraksta atšifrējumu un deklarētās dzīvesvietas adresi).

Kandidātu izvirzīšana notiek rakstveidā, iesniedzot iesniegumu Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Rīgas ielā 77, Līvānos, vai izmatojot oficiālo elektronisko adresi pasts@livani.lv. Apbalvojumu personai piešķir ar Līvānu novada domes sēdes lēmumu un pasniedz LR Proklamēšanas dienai veltītā pasākuma laikā 18. novembrī Līvānu novada Kultūras centrā.

Līvānu novada domes noteikumi „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”