Aktualitātes
Afiša

Aicinām līdz 2023. gada 30.septembrim pieteikt kandidātus apbalvojumam “Līvānu novada Gada balva kultūrā 2023” nominācijās “Gada cilvēks kultūrā”, “Gada labākais amatiermākslas kolektīvs”, “Gada labākais sniegums profesionālajās mākslās” un “Gada notikums kultūrā”, iesniedzot pieteikumu Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Rīgas ielā 77, Līvānos, vai izmatojot oficiālo elektronisko adresi pasts@livani.lv.  

Brīvas formas pieteikumā jāiekļauj šāda informācija: izvirzāmā kandidāta vārds, uzvārds, kontaktinformācija; kandidāta sasniegumu aprakstu konkrētajā jomā un izvirzīšanas motivāciju, kandidāta pieteicēja (pieteicēju) kontaktinformāciju. 

Kandidātus apbalvojumam “Gada balva kultūrā” var izvirzīt Līvānu novada domes deputāti, domes komitejas, komisijas, valsts un pašvaldību institūcijas, Līvānu novadā reģistrētas juridiskas personas, biedrības, nodibinājumi vai iedzīvotāji (ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Līvānu novada administratīvajā teritorijā un kuri parakstījuši iesniegumu, norādot paraksta atšifrējumu un deklarētās dzīvesvietas adresi). 

“Gada balva kultūrā” ir fiziskas personas, personu grupas, kolektīva apbalvojums, ko piešķir par materiālo un nemateriālo kultūras (t.sk. mākslas, mūzikas, muzejisko, kultūrvēsturisko un bibliotekāro) vērtību saglabāšanu, kvalitatīvu un radošu kultūras pasākumu organizēšanu, kultūras jaunradi un iedzīvotāju iesaisti kultūras procesos gada laikā.

Līvānu novada domes noteikumi „Par Līvānu novada domes apbalvojumiem un to piešķiršanas kārtību”