Atbalsts Ukrainai
Bērnu zīmējums ar Ukrainas karogu un miera baložiem

Cien. iedzīvotāji,
atsaucoties Znotiņu, Pieniņu, Varakļānu un Daugavpils Dieva Žēlsirdības draudžu aicinājumam, atbalstīsim slimnīcas un aprūpes namus kara postītajā Ukrainā. Cietušajiem, zīdaiņiem un guļošajiem pacientiem ļoti nepieciešami pārsienamie materiāli, pamperi un citas higiēnas preces, zeķes.

Būsim atsaucīgi!

Ziedojumus var nodot Sutru pagasta pārvaldē vai bibliotēkā darba laikā.

Saziņai:
akcijas koordinators Paulis Onckulis- mob.tālr. 26510776,
Sutru pagasta pārvaldes vadītāja Paulīna Zariņa- 26360920.
Sutru bibliotēkas vadītāja Valda Pintāne- 29850277.