Aktualitātes Noderīgi Vēlēšanas
Afiša

Eiropas Parlamenta vēlēšanās Latvija ir viens vēlēšanu apgabals, no kura Eiropas Parlamentā jāievēlē deviņi deputāti.

Tiesības piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir Latvijas pilsoņiem, kā arī citu Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņiem, kuri vēlēšanu dienā sasnieguši 18 gadu vecumu. Lai piedalītos vēlēšanās, ir nepieciešama Latvijas Republikas pilsoņa pase vai eID karte.

Balsstiesīgo vēlētāju uzskaitei Eiropas Parlamenta vēlēšanās lieto vēlētāju reģistru. Balsstiesīgajiem pilsoņiem ir tiesības  balsošanai izvēlēties jebkuru vēlēšanu iecirknī Latvijā vai ārvalstīs bez iepriekšējas pieteikšanās.

Tiem cilvēkiem, kuriem veselības stāvoklis neļauj nokļūt vēlēšanu iecirknī, būs iespēja pieteikt balsošanu savā atrašanās vietā.  Balsošanai atrašanās vietā, piemēram, mājās, jāuzraksta iesniegums, kurā jānorāda: vārds un uzvārds, personas kods, savs tālruņa numurs, adrese, daudzdzīvokļu mājai jānorāda ārdurvju kods. Uzrakstīto iesniegumu par balsošanu atrašanās vietā var nodot tuvākajā vēlēšanu iecirknī. Iesniegumu iecirknī var nogādāt vēlētāja radinieks, kaimiņš, aprūpētājs vai cita uzticības persona. Ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu var arī nosūtīt e-pastā pašvaldības vēlēšanu komisijai: velesanas@livani.lvBalsošana vēlētāja atrašanās vietā tiks organizēta vēlēšanu dienā – 8. jūnijā. 

 

Lai pieteiktu balsošanu mājās, pašam vēlētājam, viņa pilnvarotai personai vai aizgādnim jāuzraksta rakstveida iesniegums.

Balsošana vēlētāja atrašanās vietā tiek organizēta: 

1.    vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar ierasties vēlēšanu iecirknī, un šādu vēlētāju aprūpētājiem;

2.    slimojošu personu aprūpētājiem;

3.    vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ atrodas stacionārā ārstniecības iestādē.

Iesniegumu mājas balsošanai var iesniegt: 

1.    nosūtot to pa pastu Līvānu novada vēlēšanu komisijai Rīgas ielā 77, Līvāni, Līvānu novadā, LV-5316;

2.    ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu velesanas@livani.lv;

3.     iesniedzot vēlētāja atrašanās vietai tuvākajā iecirknī, sākot no 3. jūnija. Iesniegumu vēlētāja vārdā drīkst nogādāt arī vēlētāja uzticība persona.

Veidlapa:

 

Līvānu novadā strādās 8 vēlēšanu iecirkņi:

Iecirkņa Nr.

Atrašanās vieta

Adrese

709

LĪVĀNU NOVADA KULTŪRAS CENTRS

Rīgas iela 105, Līvāni, Līvānu nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

710

J. GRAUBIŅA LĪVĀNU MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA 

Raiņa iela 4, Līvāni, Līvānu nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

711

MULTIFUNKCIONĀLAIS JAUNATNES INICIATĪVU CENTRS "KVARTĀLS" 

Lāčplēša iela 28, Līvāni, Līvānu nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

712

ROŽUPES KULTŪRAS NAMS

Draudzības laikums 2, Rožupe, Rožupes pag., Līvānu nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

713

JAUNSILAVAS PAMATSKOLA

Jaunsilavas iela 1, Jaunsilavas, Turku pag., Līvānu nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

716

JERSIKAS TAUTAS NAMS

Liepu iela 5, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

719

RUDZĀTU PAGASTA PĀRVALDE

Miera iela 1, Rudzāti, Rudzātu pag., Līvānu nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

725

SUTRU KULTŪRAS NAMS

Uzvaras iela 5, Sutri, Sutru pag., Līvānu nov.

Pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem

 

Eiropas Parlamenta vēlēšanas notiks 2024. gada 8. jūnijā no plkst 8.00 līdz 20.00.

Iepriekšējā balsošana notiks:

pirmdien, 3.jūnijā — no pulksten 8.00 līdz 13.00;

ceturtdien, 6.jūnijā — no pulksten 16.00 līdz 20.00;

piektdien, 7.jūnijā — no pulksten 13.00 līdz 18.00.

 

Līvānu novada vēlēšanu komisija tel. Nr. +371 29293598, e-pasts velesanas@livani.lv

Centrālā vēlēšanu komisijas tel. Nr. +371 67322688+371 25494995,  e-pasts cvk@cvk.lv

Sīkāka informācija: https://www.cvk.lv/lv/jaunums/eiropas-parlamenta-velesanas-regulejosie-normativi#iesniegums-balsosanai-atrasanas-vieta