Iedzīvotāju pieņemšanas laiks: katru trešdienu

Tālrunis: +371 65307263, +371 29425922 

E-pasts: uldis.skreivers@livani.lv