Publikācijas datums:
MI-03/2012
Aktīvs
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Piegādātājs / izpildītājs
SIA Jēkabpils autocentrs, reģ. 41503033606, Fabrikas ielā 2a, Līvāni
Līguma izpildes vieta
Saskaņā ar nolikumu
Kontakti

Jeļena Mihailova