Publikācijas datums:
LND 2013/6
Aktīvs
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Līguma termiņš
Saskaņā ar nolikumu
Līguma izpildes vieta
Saskaņā ar nolikumu
Kontakti

Edgars Vaivods

rudzatuintpsk [at] livani.lv