Publikācijas datums:
LND/2011/55
Aktīvs
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Līguma termiņš
Saskaņā ar iepirkuma noteikumiem
Līguma izpildes vieta
Saskaņā ar iepirkuma noteikumiem
Kontakti

Rudzātu vidusskolas direktors