Publikācijas datums:
LS 2012/2
Aktīvs
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Piegādātājs / izpildītājs
SIA "Čiekuriņi"; SIA "Līvānu meliorators"; SIA Līvānu mežizstrādes sabiedrība; Z/S Pilskalns
Līguma termiņš
Sakaņā ar tehnisko specifikāciju
Līguma izpildes vieta
Sakaņā ar tehnisko specifikāciju
Kontakti

Vodemārs Seilis

voldemars3 [at] inbox.lv