Publikācijas datums:
LS 2022/2
Pabeigts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Saskaņā ar nolikumu
Piegādātājs / izpildītājs
SIA “Čiekuriņi”, reģistrācijas Nr. 47701001942
Pasūtītājs
SIA "Līvānu siltums"
Iepirkuma procedūra
Cenu aptauja