Publikācijas datums:
LND/2011/54
Aktīvs
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Līguma termiņš
Saskaņā ar iepirkuma noteikumiem
Līguma izpildes vieta
Saskaņā ar iepirkuma noteikumiem
Kontakti

Līvānu novada būvvaldes arhitekte Inga Ancāne

inga.ancane [at] livani.lv