Publikācijas datums:
LS 2011/1
Aktīvs
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Līguma termiņš
Saskaņā ar iepirkuma noteikumiem
Līguma izpildes vieta
Saskaņā ar iepirkuma noteikumiem
Kontakti

SIA „Līvānu slimnīca” iepirkumu komisijas priekšsēdētāja Ināra Vaišļa