Publikācijas datums:
LAIP-01/2012
Aktīvs
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Piegādātājs / izpildītājs
SIA EAST WEST TRANSIT, reģ. 40003295522, Lubānas ielā 66, Rīga, LV-1073
Līguma izpildes vieta
Saskaņā ar nolikumu
Kontakti

Jeļena Mihailova